Gamlebyens antikvariske verdier

Gamlebyen i Fredrikstad er et av landets flotteste og best bevarte bygningsmiljøer. Høsten 2023 og vinteren 2024 har jeg ledet arbeidet med å detaljdokumentere Gamlebyens sivile bygningsmiljøer. Prosjektet er initiert av Gamlebyen Gaardeierforening og Foreningen Gamle Fredrikstad med må om å stimulere til et enda...

Gamlebyens antikvariske verdier

Interessante dager i Gamlebyen. Senhøsten 2023 har jeg holdt på med prosjektet "Gamlebyens antikvariske verdier" på oppdrag for Gamlebyen Gaardeierforening og Foreningen Gamle Fredrikstad. Målet er å dokumentere mest mulig av de autentiske detaljene for å oppmuntre gårdeierne til å se hvilke helt spesielle verdier...