Gamlebyens antikvariske verdier

Gamlebyen i Fredrikstad er et av landets flotteste og best bevarte bygningsmiljøer. Høsten 2023 og vinteren 2024 har jeg ledet arbeidet med å detaljdokumentere Gamlebyens sivile bygningsmiljøer. Prosjektet er initiert av Gamlebyen Gaardeierforening og Foreningen Gamle Fredrikstad med må om å stimulere til et enda bedre vern på bakgrunn av kunnskap om eiendommene. Sammen med dyktige fagfolk og gårdeiere har jeg gjennomført spennende bygningsarkeologiske undersøkelser og gjort mange interessante funn. 27. februar hadde jeg gleden av å presentere resultatene for mange nysgjerrige i Dunkejongården. Dette første pilotprosjektet, som omfatter Kvartal 5, vil foreligge i en 250 sider bok våren 2024.