Galleri KLAVESTAD inviterer til forsommerutstilling i Gamlebyen.

Med denne utstillingen tar Galleri KLAVESTAD FNs naturmangfoldsrapport på alvor. Den helt ferske rapporten slår fast at av de rundt 5,9 millioner artene som lever på land i dag, er mer enn 500.000 av dem i risiko for å bli utrydningstruet som følger av at levestedene deres forsvinner.

Mens FNs statistikk er dyster, kan kunst og humor bidra til optimisme. I mange år har billedkunstner Lars Ole Klavestad lett etter nye dyrearter i språket. Han har funnet utallige av dem. Utstillingen «Biologisk Mangfold» gir et unikt innblikk i det biologiske mangfoldet, samtidig som en rekke helt nye snurrealistiske bilder med naturen som gjennomgangstema stilles ut for salg.

Vernissasje onsdag 29. mai kl. 19.00.
Utstilling holder åpent 30. mai – 16. juni (fre.-søn. kl. 11-16), inkludert Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.