Kirken i landskapet (2019)

Praktverk på 592 sider, utgitt på Gyldenstierne forlag i forbindelse med Borg bispedømmes 50 årsjubileum. Pris kr. 499,-

Mange av kirkene våre ligger på helt spesielle plasser i landskapet. Hvorfor ble de plassert der de ligger og hvorfor ser de ut som de gjør? Denne praktboken markerer at Borg bispedømme er 50 år i 2019. En rekke av kirkene i Østfold, Follo og Romerike ble imidlertid reist allerede i middelalderen. De står der fremdeles. Det er fascinerende å tenke på at mennesker har blitt døpt i de samme døpefontene i nærmere tusen år.

Landskapsarkitekt, billedkunstner og forfatter Lars Ole Klavestad har utforsket kirkene og landskapet omkring dem. Gjennom pilegrimsledene som strekker seg gjennom hele bispedømmet, fra Enningdalen i sør til Eidsvoll i nord, får vi et unikt innblikk i disse kulturskattene.

Fra Fredagshølet til Isegran (2016)

Praktverk på 565 sider om historiene bak de mest kuriøse stedsnavnene i Fredrikstad, Hvaler og Råde, utgitt på Gyldenstierne forlag. Pris kr. 499,-.

Fredagshølet, Glufsa, Møkkalassa, Mærrapanna, Glade hjørne, St. Croix, Husløs, Kåppegot, Tæsse og Isegran. Mange undrer seg over hva stedsnavnene våre kommer av. Her er all folketradisjonen som knytter seg til navnene og her kan du lese om navnenes faktiske betydning. Navnene er en viktig del av identiteten vår. De forteller noe om hvor vi kommer fra og hvordan vi har brukt landskapet.

Landskapsarkitekt, billedkunstner og lokalhistoriker Lars Ole Klavestad har samlet inn og forsket i lokale stedsnavn i 25 år. Den unike dokumentasjonen inneholder navn fra skjærgården, byen og lokalsamfunnene til jordbrukslandskapet og skogen.

Arkitekturen i Fredrikstad (2014)

Praktverk på 544 sider om arkitektur- og byplanhistorien til Fredrikstad, utgitt på Gyldenstierne forlag. Pris kr. 499,-. Utsolgt.

Gamlebyen, Fredrikstadbrua og skipshallene på Værste er ikoner for Fredrikstad. Stadion, bryggepromenaden og ferjene på Glomma bidrar til det gode livet i sentrum. Lykkeberg, biblioteket, herregårdene og kirkene har vært med på å gi Fredrikstad sitt særpreg. Knubbehusene i arbeiderstrøkene og sveitserhusene på bondegårdene er likeså en del av den lokale byggeskikken.

Landskapsarkitekt, billedkunstner og lokalhistoriker Lars Ole Klavestad forteller i denne boka både om arkitektene som skapte byen og om hvordan bygningene og byrommene ble til. Dette er historien om Fredrikstad fortalt på en ny måte.

Gårder og slekter i Borge og Torsnes (1999-2023)

Bokverket Gårder og slekter i Borge og Torsnes omfatter til sammen 19 bind, utgitt på Gyldenstierne forlag, og er en av Norges mest omfattende gårds- og slektshistorier. Hvert bind er på 400-750 sider, og er rikt illustrert med gamle bilder, tegninger og kart. Bøkene er forfattet av lokalhistorikerne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm (med Inger E. Thorbjørnsen og Odd Marthinsen som medforfattere på hhv. bind 10-13 og 16). Bøkene omhandler gårdshistorie, arbeiderhistorie, eiendomshistorie, slektshistorie, stedsnavnforklaringer, folkeminner mm for de ulike grendene/lokalsamfunnene i Borge og Torsnes i nåværende Fredrikstad kommune. Samtlige bind, med unntak av bind 2 og 11 (utsolgt), kan bestilles. Pris kr. 498,- pr. bind.

Bind 1: Grimstad og Holm
Bind 2: Heie, Thorsø og Humlekjær (utsolgt)
Bind 3: Heieren, Fuglenebb, Glosli, Rød, Veel og Korseberg.
Bind 4: Kile, Ødegård, Refsahl, Roppestad og Husvik.
Bind 5: Næs, Berg, Skalle, Skallegård og Dahl.
Bind 6: Selbak og Kjølberg – del 1
Bind 7: Selbak og Kjølberg – del 2
Bind 8: Selbak og Kjølberg – del 3
Bind 9: Begby, Lilleby, Haugsten, Gansrød, Ulfeng, Grårud, Nybøle og Laverød
Bind 10: Torp søndre, Sandem og Kjølstad
Bind 11: Torp mellom (utsolgt)
Bind 12: Torp nordre
Bind 13: Moum
Bind 14: Borge, Lilleborge, Pinnerød, Balterød, Visur, Ophus, Kjølshunn, Hunn og Skjærviken/Skivika
Bind 15: Tofteberg, Veberg, Haugen, Kviberg og Sandheia/Heia
Bind 16: Vesten
Bind 17: Gretnes og Sundløkka
Bind 18: Årum
Bind 19: Molteberg, Skjelin, Hystad, Kure og Holtet

Øyeblikk gjennom generasjoner (2021)

Kunstfotobok utgitt av Galleri KLAVESTAD i 350 nummererte eksemplarer. Pris kr. 350,-.

Gjennom fire generasjoner har pressefotografene Kjell Bertheau Johannessen, Jan Tore Glenjen, Erik Wiggo Larsen og Geir A. Carlsson dokumentert Fredrikstad med sine kameralinser for de to lokalavisene Fredriksstad Blad og Demokraten. Denne samlingen med fotografiske øyeblikk setter pressefotografiet inn i en kunstnerisk sammenheng og framkaller minner fra vår nære fortid.

Bildene taler for seg selv, men hvorfor og hvordan ble disse bildene egentlig tatt? Lars Ole Klavestad har sett nærmere på de spennende historiene bak de 50 fotografiene.

Snurrealisme (2018)

Praktverk på 448 sider som viser et stort utvalg av Lars Ole Klavestads kunst og setter bildene inn i en større kontekst. Pris kr. 499,-.

På begynnelsen av 2000-tallet utviklet billedkunstner og forfatter Lars Ole Klavestad et helt spesielt formspråk og et fornøyelig og underfundig univers av figurer med menneskelige og dyreaktige trekk. Uttrykket fikk betegnelsen «snurrealisme». I denne boken får du et dypdykk i kunsten og får vite hvordan han har latt seg inspirere av sirkler, spiraler og linjeføringer i naturen, arkitekturen, kulturminnene og høydekurvene på kart. Gjennom åtte tekststykker får du blant annet bli med på å avdekke 3000 år gamle sirkelfigurer i østfoldgranitten og være med til kunstnerens barndomsrike blant de magiske stenringene på Hunn i Borge.

Alle fugler små de er (2009/2010/2019)

En bok om snurrealistiske fuglearter med tilhørende beskrivelser. Biologisk Mangfold-serien. Pris kr. 299,-.

Erling Omvik, tidligere sjefsredaktør i Fredriksstad Blad, betegnet boken på følgende måte:

Benløse fugler var festmeny da jeg vokste opp i Indre Østfold på 60-tallet. Lars Ole Klavestads strek og tekst i denne boken vekker gamle minner til live og setter dem i et helt nytt perspektiv.

– Den senere tids fokus på gourmetmat har ført til at arten har blitt noe vingeklippet, skriver Klavestad på side 8 om Benløse fugler (Aves cafeteria), som verken kan fly eller gå.

Det synes på lang vei at Lars Ole Klavestad har det morsomt når han går inn i sin fantasiverden. Han kaller sin originale stil snurrealisme og vedkjenner seg inspirasjon fra Dagbladets Fredrik Stabel og Dusteforbundet.

Ved juletider 2007 kom han til Fredriksstad Blad med sine sirkler, spiraler og tekster, under overskriften Biologisk Mangfold. I FB’s helgeaviser har han siden nyttår 2008 skapt sitt eget univers, der han både beskriver det menneskelige i dyrene og også det dyriske i menneskene.

Hos meg fremkaller snurrealismen ikke gapskratt, men mer skjeve smil og aha-opplevelser. Det som imponerer er hans underfundige kreativitet og utrolige evne til å vri på ord og begreper.

I denne boken har Klavestad klekket ut fjærkre du aldri har hørt om. Gled deg, leser! Jeg venter allerede spent på fortsettelsen.

Dyrene på ordkloden (2011/2019)

En bok om snurrealistiske dyrearter med tilhørende beskrivelser. Biologisk Mangfold-serien. Pris kr. 299,-.

Global oppvarming, forurensning og avskoging har gjort at det biologiske mangfoldet på jorda står i fare. Kunstner og forfatter Lars Ole Klavestad har tatt tak i dette og lett på de stedene hvor jorda har setninger. Her har han funnet nærmere 500 dyrearter som ikke tidligere har blitt anerkjent og registrert. I Dyrene på ordkloden presenterer han et utvalg av artene gjennom sitt eget snurrealistiske formspråk.

Mangfoldet gjenspeiler på mange måter verdensbildet på begynnelsen av dette millenniet. Den ullne arten islam har lagt drømmen om å komme til Mekka på is. Fattiglusa får stadig større utbredelse. Miljøsvina griser til våre omgivelser. Lesbisken har fått samme rettigheter som den heterofile lesehesten og den bibliofile bokormen.

Her hjemme beviser eiendomskatten at den til tross for utrydningsforsøk fra høyresiden har ni liv. Bygdedyret trekker nisselua godt over hodet, mens megapikkselen svømmer langs norskekysten og skryter av å ha havets største utstyr. Men verden går også framover. Facebukken har sørget for et biologisk samhold ordkloden over.

«Dyrene på ordkloden» er den tredje boka i Biologisk Mangfold-triologien. Etter de populære bøkene «Alle fugler små de er» og «Ta det for god fisk» ser Lars Ole Klavestad nærmere på det øvrige artsmangfoldet på jorda.

Ta det for god fisk (2010)

En bok om snurrealistiske fuglearter med tilhørende beskrivelser. Biologisk Mangfold-serien. Pris kr. 299,-.

Geir Løvli, tidligere kulturjournalist i Fredriksstad Blad, betegnet boken på følgende måte:

Lars Ole Klavestad scanner det norske språk, vrir og vrenger på dagligdagse begreper, og illustrerer det med en fargerik og særpreget strek. Det er hva han selv omtaler som snurrealisme; surrealisme på en snurr.

Den første snurrealistiske boka fra den allsidige Klavestads hånd tok sitt utgangspunkt i fuglelivet. Denne gangen har han dypdykket i fiskenes mystiske verden. Når vi tenker etter, er det mange kjente ord som ender med stavelsen -fisk. For ikke å snakke om at for eksempel barnål også kan være en hittil ukjent åleart. Likevel styrer Klavestad langt unna de flaue ordspillene. Hans underfundige humor er gjennomtenkt og konsekvent utført både i tekst og strek.

Kunstverkene – for det er hva dette er – gir deg umiddelbart en god følelse hva farvevalg og visuell utforming angår. Når du så leser tekstene som hører til hvert motiv, humrer du over oppfinnsomheten. Og da er opphavsmannen tilfreds. I filmens verden snakker man om «feel good movies». Klavestad lager «feel good-kunst» der ord og bilde er nøye integrert.    

Bøkene selges i Galleri KLAVESTAD i Gamlebyen eller via e-post til lars.ole@klavestad.com når galleriet ikke er åpent.

Et utvalg av bokanmeldelser

Bibliografi

Nedenfor følger en oversikt over bøker/artikler der Lars Ole Klavestad har vært forfatter eller medforfatter.

2022: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 18. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (752 s). Gyldenstierne Forlag.
2022: Hitlers stenblokker og sporene etter «Germania» langs Iddefjorden (19 s.). «Ida», Idd og Enningdalen Historielag årbok 2022.
2022: På samme vei. Jubileumsbok Norges Lastebileier-Forbund avd. Østfold 75 år (128 s.).
2022: Etterkrigsmodernismens kulturminner (10 s.). Fortidsvern nr. 2 2022.
2021: Antall helleristningsfelt i Østfold doblet (Tangen/ T. Fjeld/ Klavestad). (12 s.). Primitive tider 23, arkeologisk tidsskrift.
2021: Øyeblikk gjennom generasjoner (foto: Bertheau Johannessen/ Glenjen/ Larsen/ Carlsson). (128 s.). KLAVESTAD kunst kart landskap.
2020: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 17. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (688 s). Gyldenstierne Forlag.
2019: Kirken i landskapet. (592 s.) Gyldenstierne Forlag / Borg bispedømme.
2018: Snurrealisme. (448 s). KLAVESTAD kunst kart landskap.
2018: Eventyrlig byggekunst (10 s). I: Fortidsvern nr. 2 2018. Fortidsminneforeningen.
2018: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 16. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm/ Marthinsen). (510 s). Gyldenstierne Forlag.
2016: Da Fredrikstad skulle få akser og plasser som i Roma og Paris (24 s.) I: MindreAlv XIII, Fredrikstad museum årbok 2017-2018.
2017: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 15. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (510 s). Gyldenstierne Forlag.
2016: Fra Fredagshølet til Isegran. Historiene om de mest forunderlige stedsnavnene i Fredrikstad, Hvaler og Råde. (564 s.) Gyldenstierne Forlag.
2016: Arkitekt Ove Bang – funksjonalismens pionér. (26 s.) I: St. Olavs Vold, Borgarsyssel Museum årbok 2016.
2016: Store Råholmen og Hitlers tiltenkte seiersmonument. (30 s.) I: MindreAlv XII, Fredrikstad museum årbok 2015-2016.
2016: Kongene på haugen. Kongehøien ved Hafslund fram i lyset. (13 s.) I: Wiwar, Østfold Historielag, hefte 84.
2016: Etter alle solmerker. To solur i granitt i Torsnes og Borge. (11 s.) I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2016: Leif Lindgren – Den hardtarbeidende arkitekten fra nordre Borge. (19 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2015: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 14. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (704 s). Gyldenstierne Forlag.
2015: Da Borge-gårdene ble omdannet til et tysk krigsanlegg. (14 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2015: Flyktningetrafikken i Skivika og skuddene på Hunn. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (7 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2015: Neste testinasjon. (96 s.). En snurrelistisk bok om testing. SOCO Norge.
2014: Arkitekturen i Fredrikstad. Arkitektur- og byplanhistorien 1567-2014. (544 s.). Gyldenstierne Forlag.
2014: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 13. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm/ Thorbjørnsen). (640 s). Gyldenstierne Forlag.
2013: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 12. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm/ Thorbjørnsen). (544 s). Gyldenstierne Forlag.
2013: Tegning som historisk dokumsntasjon. (18 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2012: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 11. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm/Thorbjørnsen). (447 s.). Gyldenstierne Forlag.
2011: Dyrene på ordkloden. En snurrealistisk dyrebok (112 s.). KLAVESTAD kunst kart landskap.
2011: Kunst i fjell (4 s.). I: Wiwar, Østfold Historielag nr. 1 – 2011.
2010: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 10. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm/ Thorbjørnsen). (480 s.). Gyldenstierne Forlag.
2010: Ta det for god fisk. En snurrealistisk fiskebok (112 s.). KLAVESTAD kunst kart landskap.
2010: Solbergtårnet – inngangsport også til kulturminnene i Borge. (10 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2010: Solbergtårnet (brosjyre 8 s.). Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner.
2010: Solberg Tower (brosjyre 8 s., eng. utgave). Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner.
2010: Alle fugler små de er. 2. opplag (rødt cover). En snurrealistisk fuglebok (112 s.). KLAVESTAD kunst kart landskap.
2009: Alle fugler små de er. 1. opplag (blått cover). En snurrealistisk fuglebok (112 s.). KLAVESTAD kunst kart landskap.
2009: Hva kan en gammel gravsten fortelle? Et av Østfolds eldste kristne gravminner finnes i Torsnes. (13 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2009: Krigskirkegården (Klavestad/ Ringen Johannesen). I: Mindre Alv XIII, Fredrikstad museum årbok 2008-2009.
2009: Kongehøien ved Hafslund. En attraksjon fra en tid da Sarpsfossen var det eneste anseelige i Norge. I Østfoldarv XII. Fylkeskonservatoren i Østfold.
2009: Kulturhistorisk turkart Fredrikstadmarka nord (med tekstdel). Fredrikstad SK.
2008: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 9. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (579 s.). Gyldenstierne Forlag.
2008: Pioneren Martin Arnesens oppdagelsesferder. Oppdagelsen av helleristningene i Borge på 1860- og 70-tallet. (32 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2008: Solbergtårnet – nyskapende introduksjon til kulturminnene i østfoldlandskapet. I: Fortidsvern 3/2008, Fortidsminneforeningen.
2008: Kulturhistorisk turkart Torsnes (med tekstdel). Fredrikstad SK og Torsnes lokalsamfunn.
2007: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 8. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (520 s.). Gyldenstierne Forlag.
2007: «Sjustenene» ved Grindbekk. Vannile med rituell betydning i fortiden? (23 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2007: Bilett, Seut og Tørkopp – kuriøse stedsnavn i distriktet (15 s.). I: MindreAlv XII, Fredrikstad museum årbok 2006-2007.
2006: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 7. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (480 s.). Gyldenstierne Forlag.
2006: Bergtatt. 75 spennende inskripsjoner i stener og fjell. (21 s). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2006: Kulturhistorisk turkart Fredrikstadmarka (med tekstdel). Fredrikstad SK og Trara lokalsamfunn.
2005: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 6. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (420 s.). Gyldenstierne Forlag.
2005: Nasjonal begeistring i vår lokale byggekunst (18 s.). I: MindreAlv XI, Fredrikstad museum årbok 2004-2005.
2005: Søren Begby – bonde, kunstner og beskjeden hedersmann (15 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2005: Kunstreisen til Torsnes (5 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2005: To kjemper til minne (3 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2003: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 5. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (456 s.). Gyldenstierne Forlag.
2003: Salmer fra kjøkkenet. (8 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2003: Kulturhistorisk turkart Gressvikmarka (med tekstdel). Gresvik IF, Fredrikstad SK og Gressvik lokalsamfunn.
2002: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 4. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (410 s.). Gyldenstierne Forlag.
2002: I susen av landsbygdas gamle hus. (11 s.). Spennende bygningshistorie på Veberg. I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2001: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 3. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (466 s.). Gyldenstierne Forlag.
2001: Arkeologen Erling Johansen og hans forhold til Borge og Torsnes. (15 s.). I: Åbygge, Borge Historielag.
2001: Et lite historisk apropos. (2 s.). I: Åbygge, Borge Historielag.
2001: Borge Bondelag i hundre. Borge Bondelag 100 år, 2001. (36 s.). (Lilleborge/Klavestad (ill.)).
2001: Historien om en familie. Om ni søskens oppvekst tidlig på 1900-tallet. (44 sider).
2000: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 2. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (425 s.). Gyldenstierne Forlag.
2000: Historiske endringer i kulturlandskapet på Thorsø herregård (182 s.). Gyldenstierne Forlag.
2000: Når Årumfjella åpenbarer seg. (Om helleristningene i Nordre Borge). (27 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
2000: Når gull glimrer – men med sitt fravær. Historien om en skattegraving på 1800-tallet. I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
1999: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 1. (Fjeld/ Klavestad/ Åstrøm). (393 s.). Gyldenstierne Forlag.
1999: Kulturlandskap i endring. – Husmannsplassen Munkens skjulte spor. (17 s). I: Borgarsyssel Museum. Årbok nr. 5. 1996-1998.
1999: Å – hvor jeg venter på jul. (10 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
1999: To kriminalmysterier fra det gamle Borge (8 s.) I: Åbygge, Borge og Torsnes historielag.
1998: Steder og navn langs med Ælva. En tur langs den gamle jernbanelinja på Årum. (19 s.). I: Åbygge, Borge og Torsnes Historielag.
1997: Et navn er ikke bare et navn. Nes herregård – et storstilt kulturlandskap som bugner av spennende stedsnavn. (21 s.). I: Åbygge, Borge Historielag.
1994: Stedsnavn på Thorsø. Navneskatten som var i ferd med å forsvinne. (30 s.). I: Åbygge, Borge Historielag.
1993: Navn og navnebruk i Borge. Stedsnavnoversikt over Hunn-gårdene. (18 s.). I: Åbygge, Borge Historielag.
1988: Borge 4H gjennom 20 år 1968-88.

 

Har i tillegg skrevet en rekke artikler av humoristisk art i forskjellige publikasjoner, samt bidratt med illustrasjoner i flere bøker og tidsskrifter. Avisartikler og kronikker er heller ikke tatt med i oversikten.

 

Har også medvirket til følgende publikasjoner som landskapsarkitekt gjennom Per André Hansen landskapsarkitekter as (2000-06):

 

2006: Prestegårdshagen, Skjeberg. Forslag til restaureringsplan. Sarpsborg kommune.
2005: Kongehøien, Hafslund hovedgård. Idéprosjekt. Hafslund ASA.
2004: Lokalsamfunnsprosjektet Skjærviken, del 1 – stedsanalyse. Fr.stad kommune.
2004: Lokalsamfunnsprosjektet Skjærviken, del 2 – forslag til tiltak. Fr.stad kommune.
2003: Tingvoll-Alvim. Stedsanalyse. Sarpsborg kommune.
2003: Lokalsamfunnsprosjektet Lunde, del 1 – stedsanalyse. Fredrikstad kommune.
2003: Lokalsamfunnsprosjektet Lunde, del 2 – forslag til tiltak. Fredrikstad kommune.
2003: Lokalsamfunnsprosjektet Årum, del 1 – stedsanalyse. Fredrikstad kommune.
2003: Lokalsamfunnsprosjektet Årum, del 2 – forslag til tiltak. Fredrikstad kommune.
2002: Lokalsamfunnsprosjektet Torsnes, del 1 – stedsanalyse. Fredrikstad kommune.
2002: Lokalsamfunnsprosjektet Torsnes, del 2 – forslag til tiltak. Fredrikstad kommune.
2002: Lokalsamfunnsprosjektet Gressvik, del 1 – stedsanalyse. Fredrikstad kommune.
2002: Lokalsamfunnsprosjektet Gressvik, del 2 – forslag til tiltak. Fredrikstad kommune.
2001: Kirkebygden. Stedsanalyse. Våler kommune.
2000: Landskapsanalyse for Viksletta og Jellhaug. Kvaliteter, potensiale, trusler og tiltak. Halden kommune.