Landskapsarkitektur

KLAVESTAD kunst kart landskap har utredninger og tilrettelegging av kulturminner, kulturmiljøer, natur- og friluftsområder som sin fremste nisje innen landskapsarkitekturfaget, og er blant de fremste i Østfold innen dette. Lars Ole Klavestad har deltatt i arbeidet med de fleste kommunale kulturminneplanene i Østfold, enten i regi av Fylkeskonservatoren eller som konsulent. Den senere tiden har KLAVESTAD kunst kart landskap bistått i arbeidet med kulturminneplanene både i Sarpsborg, Fredrikstad og Rakkestad. Firmaet arbeider også med stedsanalyser, dokumentasjon av arkitektur og kulturminner, samt utforming av skilt, turstier og andre former for tilrettelegging.

Lars Ole Klavestad er medlem av Norske landskapsarkitekters forening (MNLA) og har 5 år utdannelse fra NLH 1994-99. 1999-2006 arbeidet han hos Per André Hansen landskapsarkitekter i Fredrikstad med alle typer plan- landskapsarkitektoppgaver. 2007-2018 arbeidet han som landskapsarkitekt hos Fylkeskonservatoren i Østfold. Blant kjerneoppgavene var planleggingen og etableringen av Solbergtårnet, samt arbeid med en rekke regionale planer, Riksantikvarens KULA-register og bevaring av Østfolds kulturmiljøer. Med dette som bakteppe har Klavestad god erfaring med ulike plan- og landskapsarkitektoppgaver både fra det private og offentlige. Klavestad er også gjesteforeleser i landskapsarkitekturfag ved NMBU.