Helleristninger

Lars Ole Klavestad har siden barnsben av interessert seg for helleristninger. Gjennom hans oppvekst ved fornminneområdet på Hunn Borge utenfor Fredrikstad ble han tidlig nysgjerrig på fornminnene. Allerede som barn begynte han å finne helleristninger. Formspråket med sirkler, spiraler og underlige motiver og komposisjoner har vært viktig for oppbygningen av hans eget kunstneriske univers – snurrealismen. Siden 2017 har han sammen med kameratene Tormod Fjeld og Magnus Tangen bygd opp viktig helleristningskompetanse, og de tre har til sammen funnet flere hundre tidligere ukjente helleristningsfelt. I 2021 fant de Østfolds helleristning nr. 1000.

 Et utvalg TV-, radio-, avis- og nettreportasjer: