Kronikk i Fredriksstad Blad: På tide å ringe 112 om Viken park

Som landskapsarkitekt, samfunnsengasjert kunstner og opptatt av vår lokale identitet er det lite som gjør meg mer opprørt enn planene for Viken Park i Borge. Jeg er skikkelig bekymret. Planene er helt ute av proporsjoner og er stikk i strid med hvordan vi bør planlegge for framtiden.
Dette er landskapsødeleggelser av verste sort. 30 millioner tonn fjell som er planlagt at skal sprenges bort ved Borge varde tilsvarer ufattelige 2.500.000 lastebillass! Siden høringsfristen gikk ut for tre måneder siden har det framkommet flere nye viktige momenter som angår saken.
Jeg har skrevet en ny kronikk som ble publisert i Fredriksstad Blad 7. juni. Med bakgrunn i det som fremkommer i kronikken ber jeg politikerne og planleggerne om å revurdere hele dette prosjektet. Det er aldri for sent å snu når det er stor fare på ferde. Det vil det stå respekt av. LES KRONIKKEN HER.
LOK