Helleristninger i nytt lys

Med 75 nye helleristningsfunn i løpet av 2022 har våre spennende oppdagelser i Østfold-landskapet blitt viet mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

Fin reportasje på Forskning.no her.

Og mer internasjonalt rettet hos historienettstedet Ancient Origins her.