Kulturminneplan for Sarpsborg

De siste årene har KLAVESTAD kunst kart landskap hatt mange spennende oppdrag knyttet til vern og tilrettelegging av kulturminner og landskap. Nylig vedtok Sarpsborg kommune sin kulturminneplan. Gjennom tre år jeg bistått kommunen med å utarbeide planen, både prosessen/konseptet, den faglige utvelgelsen av prioriterte kulturminner og kulturmiljøer, samt foto og utforming. Sarpsborg har et stort antall kulturminner, både arkeologiske og fra nyere tid. Samtidig var Borg en av landets eldste byer. Det var derfor viktig å få på plass en god og relevant plan.
Kulturminneplanen finner dere her.