Populært helleristningsforedrag på Sarpsborg bibliotek

I løpet av de siste årene har Tormod Fjeld, Lars Ole Klavestad og Magnus Tangen funnet over 400 hittil ukjente helleristningsfelt i Østfold. I norsk sammenheng er dette den største nyoppdagelsen av helleristninger fra bronsealderen i nyere tid. 18. november holdt de tre foredrag for et engasjert publikum i et fullsatt Sarpsborg bibliotek (dvs. 50 i korona-tiden). I dette sjeldne foredraget fikk tilhørerne et unikt innblikk i funnene, letingen som foregår med lys i mørket og hvilke tanker de tre har om helleristningenes gåte. Nærlandskapet vårt skjuler mer enn vi vet! Foto: Anette Kure, Sarpsborg bibliotek.