Boka «Kirken i landskapet» har fått bred medieomtale. Blant annet gadde Vårt Land  en to siders stor reportasje om boka. Avisen har rettet fokuset mot hvor viktig det er at kulturlandskapene rundt de gamle kirkene tas vare på. Som forfatter har forfatter Lars Ole Klavestad hatt en klar agenda med at boken skal bidra til at alle, inkludert politikere og planleggere, får øynene opp for hvilke flotte og verdifulle landskap dette er, og at dette kan være med på å gjøre at disse gamle bygdesentrene tas vare på og brukes i tusen nye år.

Link til artikkelen her (pga +-artikkel er kun litt av den synlig).

Forøvrig kan boken kjøpes i bokhandelen.