25. november ble Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm  tildelt «Lokalhistorieprisen» av det nyopprettede Gamlebyakedemiet for det mangeårige arbeidet med bokverket «Gårder og slekter i Borge og Torsnes». Veldig artig å bli satt pris på. Her sammen med kulturutvalgsleder i Fredrikstad, Atle Ottesen, som delte ut prisen.