Tirsdag 9. oktober kl 19 er det mulig å høre Lars Ole Klavestad holde foredrag om funkisarkitekturen i Sarpsborg. Ove Bang og Arne Pedersen var begge to av landets viktigste arkitekter under funksjonalismen på 1930-tallet. Bang var sønn av sognepresten på Rolvsøy og Pedersen sønn av direktøren på Borregaard. Begge har satt solde spor etter seg i Sarpsborg – arkitektoniske perler som krydrer opplevelsene i byen, men som også tildels er truet.
Foredraget arrangeres i regi av Sarpsborg Historielag og kan høres i Wegnerbrakka på Borgarsyssel museum (inngang via porten ved arbeiderboligen St. Olavs vold, sør på museumsområdet). I foredraget vises også en rekke flotte bilder og arkitekttegninger.