«Biologisk Mangfold» på Galleri KLAVESTADs facebookside

Ukentlig fokuserer nå Galleri KLAVESTAD nå på aktuelle saker gjennom sin underfundige snurrealistiske spalte «Biologisk Mangfold». Denne finner du på galleriets facebookside. Link til denne finner du forøvrig nederst på denne hjemmesiden.