Bind 16 i sluttfasen

Norges største gårds- og slektshistorie

I august legges siste hånd på verket for bind 16 av «Gårder og slekter i Borge og Torsnes». Akvarellen over kommer til å pryde årets forside. Den viser våningshuset på Gamlegården på Vesten, som ble oppført av Roald Amundsens onkel omkring 1860.

Som for alle de andre bindene forfattes boken av Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm. Årets bind omhandler Vesten og har med Odd Marthinsen som medforfatter. Mange bygde hus og bosatte seg i Hølberget, der de fleste tjente sitt daglige brød ved å fløte tømmer fra Sarpsfossen og ned til Vesten, hvor stokkene ble sortert og bundet sammen. Etter at lensa mistet sin betydning, fant folk gode arbeidsmuligheter i nærliggende sagbruk og teglverk.

Sentralt i boken står historien om brødrene Amundsen. De var skippere og skipsredere med god økonomi som representerte en overklassekultur som tidligere var ukjent på Vesten. En av sønnene, Roald Amundsen, ble en av landets største helter i en tid da det var viktig å bygge opp den norske identiteten. Riktignok flyttet han sammen med familien til Oslo da han var 3 måneder gammel, men folk i distriktet betraktet han som en av sine egne. Tomta, hans fødested på Vesten, har blitt museum, og på et vakkert utsiktspunkt ved siden av huset står hans bauta med inskripsjoner som kortfattet beskriver hans bedrifter.

Boken utgis på Gyldenstierne forlag og kommer ut i november. Bokserien har nå passert til sammen 8000 sider og er landets mest omfattende gårds- og slektshistorie. Foruten en rekke gamle fotografier og kart inneholder boken rundt 35 helt nye strektegninger av Lars Ole Klavestad.