Galleri KLAVESTAD | Øra naturreservat skal tilrettelegges
38
post-template-default,single,single-post,postid-38,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Øra naturreservat skal tilrettelegges

Spennende arbeid med idéskisse

I samarbeid med Gudeberg lokalsamfunn og Østfold Ornitologiske forening har jeg som landskapsarkitekt nylig utarbeidet en idéskisse for tilrettelegging, bevaring og reetablering av naturområdene på Øraspissen og langs Gansrødbukta.

I sommer ble planen presentert i et større møte i regi av Fredrikstad kommune, der det også var representanter fra næringslivet, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og reiselivet. Arbeidet fikk svært gode skussmål, og det ble bestemt at man skulle gå videre for å få prosjektet realisert. Planen har konkrete idéer og tegninger for hvordan dette vakre og spesielle naturområdet ved Glommas utløp kan tilgjengeliggjøres og formidles på en bedre måte.

Øra naturreservat ble etablert i 1979 og feirer innen to år 40-årsjubileum. Det er i det siste tatt flere initiativ for å synliggjøre områdets kvaliteter som et kjerneområde for naturmangfold og gode opplevelser, både for eksperter og folk flest. Norsk Ornitologisk Forening, Østfold, har spilt inn et prosjektforslag til kommunens Naturmangfoldsplan. Senere har foreningen innledet et samarbeid med Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, som på sin side også har jobbet med ulike idéer for området. Deres perspektiv er å gjøre Øra til en kilde til gode natur- og kulturopplevelser for folk i nærheten, og gjennom det øke attraktiviteten til Østsiden som boområde.

Endelig hører et løft for naturreservatet på Øra også hjemme i god profilering av den stadig voksende miljøindustrien i området. Fredrikstad som miljøby bør vise frem dette flotte området på en bedre måte enn det gjøres i dag.

Planen omfatter ikke vesentlige tiltak i naturreservatet. Den er begrenset til området på nordsiden av Ørakanalen og langs breddene av Gansrødbukta, for å få et realistisk og gjennomførbart omfang. Men den er forenlig med en større visjon om et fremtidig natursenter og ytterligere tilgjengeliggjøring, slik vi ser mange eksempler på i våre naboland.

Målet er at en del av tiltakene kan realiseres til 40-årsjubileet for da daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland fredet Øra som naturreservat – i 2019.