Boka "Ta det for god fisk" er basert på billedkunstner Lars Ole Klavestads "snurrealistiske" fabuleringer omkring ulike fiskearter. Hensikten med boka er å fremkalle smilet hos leserne og skape en entusiasme for hvordan språket kan lekes med og gis nye betydninger om man setter ordene inn i nye sammenhenger. Bildene er svært gjennomførte i kunstnerens karakteristiske "snurrealistiske" stil utført med akvarell. Gjenkjenneligheten i sirklene, spiralene, fargebruken, de hvite utsparte linjene og de kvadratiske bildeflatene binder boka sammen.

Tekstene kompletterer bildene, og kjennetegnene for hver art er inspirert av ordinære oppslagsverk hvor artsnavn, opphav, befruktning, gyteplasser med mer er beskrevet. Artene i boka er ordnet alfabetisk. Boka er vakker å se på og ble i, og den trengs ikke å leses sammenhengende. I sitt formspråk er boka nært knyttet til "Alle fugler små de er" og "Dyrene på ordkloden", og for leserne kan det være fint å se de tre bøkene i sammenheng.

ISBN 978-82-998161-1-3 (116 sider)
Illustrasjoner, tekst, design og omslag: Lars Ole Klavestad
Forlag: KLAVESTAD kunst kart landskap
Opplag: 2000 eks.
Utgitt: September 2010

Boka kan du få tilsendt for kr. 298,- pr. stk (+porto/emballasje) ved å sende e-post til lars.ole@klavestad.com.

Ellers er de til salgs følgende steder:

- Galleri F15, Jeløya, Moss
- Soli Brug
- Østfold Kunstsenter, FredrikstadFredriksstad Blads journalist Geir Løvli gir følgende karakteristikk av innholdet på baksiden av boka:


«FEEL GOOD-KUNST» i tekst og strek

Lars Ole Klavestad scanner det norske språk, vrir og vrenger på dagligdagse begreper, og illustrerer det med en fargerik og særpreget strek. Det er hva han selv omtaler som snurrealisme; surrealisme på en snurr.

Den første snurrealistiske boka fra den allsidige Klavestads hånd tok sitt utgangspunkt i fuglelivet. Denne gangen har han dypdykket i fiskenes mystiske verden. Når vi tenker etter, er det mange kjente ord som ender med stavelsen -fisk. For ikke å snakke om at for eksempel barnål også kan være en hittil ukjent åleart. Likevel styrer Klavestad langt unna de flaue ordspillene. Hans underfundige humor er gjennomtenkt og konsekvent utført både i tekst og strek.

Kunstverkene – for det er hva dette er – gir deg umiddelbart en god følelse hva farvevalg og visuell utforming angår. Når du så leser tekstene som hører til hvert motiv, humrer du over oppfinnsomheten. Og da er opphavsmannen tilfreds. I filmens verden snakker man om «feel good movies». Klavestad lager «feel good-kunst» der ord og bilde er nøye integrert.


<< Tilbake | Skriv ut side