Nytt kulturhistorisk turkart over Østsidenmarka og Borge varde


Fra venstre: karttegner Lars Ole Klavestad, Fredrik Ellefsen (leder Gudeberg lokalsamfunn), Stig Bache (leder Begby lokalsamfunn), Rolf Gulbrandsen (leder Borge og Torsnes Historielag) og Tom A. Karlsen (leder kartkommiteen Fredrikstad Skiklubb) presenterer det nye kartet over Østsidenmarka og Borge Varde. Foto: FB, Geir A. Carlsson.

Endelig er det kulturhistoriske turkartet over Østsidenmarka og Borge varde klart. I rundt ett år har jeg arbeidet med dette kartet, hvor turgåere gis muligheten til å finne fram til 150 spennende kulturminner, jettegryter, huler, store stener, rare trær og utsiktspunkter.

Kartet utgis av Fredrikstad Skiklubb, Borge og Torsnes Historielag, Gudeberg Lokalsamfunn og Begby Lokalsamfunn. Samtlige husstander i de to lokalsamfunnene vil få muligheten til å få kartet gratis. Alle andre kan henvende seg til foreningene eller kjøpe det hos Libris i Gamlebyen.

Kartet er forsynt med turløyper, mengder av lokale stedsnavn og andre interessante opplysninger. Til alle de 150 punktene er det knyttet en liten tekst. Kartet er også forsynt med en rekke illustrasjoner.

Så kom deg ut og opplev marka på nye måter. Punkt nummer 1 er fugletårnet på Øra, mens punkt nummer 150 er utsiktstårnet på Borge varde.

Les artikkel i Fredriksstad Blad her.

02.06.2017


<< Tilbake | Skriv ut side