Grafisk profil for Fredrikstad Skiarena

Fredrikstad er i ferd med å få sitt første helårs skianlegg i tilknytning til lysløypa ved gamle Veum sykehus.

For Fredrikstad Skiklubb har jeg i den forbindelsen utformet logoen og den grafiske profilen for anlegget. Den bygger på et grafisk avtrykk av løypetraséen til den nye skiløypa.

Symbolikken er:
- Vinterfarger
- Snø som drysser
- Skiarenaens form som grafisk element
- Snø som drysser er også små skiløpere som har skiarenaens form
- FS-logo og skispor

Hjemmeside for Fredrikstad Skiarena her.

Fredrikstad Skiarena er et anlegg som tilrettelegger for rulleski i sommerhalvåret,og med kunstsnøproduksjon i vinterhalvåret. Anlegget er et helårs utendørsanlegg tilgjengelig for alle byens innbyggere.

Siden 2005 har Skiklubben arbeidet med å realisere et skianlegg.

Det første store gjennombruddet kom i 2012 da FSK fikk midler til å kjøpe en snøkanon og til å drive et provisorisk snøanlegg. Da fikk man anledning til å prøve om det var realistisk å anlegge et permanent anlegg her i byen.

Det andre gjennombruddet kom for et år siden 17. desember 2015 - da FSK fikk godkjent planene for Fredrikstad Skiarena. Det blir et kombinert anlegg for snøski og rulleski.

Det siste året har FSK arbeidet med å skaffe midler til anlegget og til å gjøre forberedende anleggsarbeider. Klubben har ryddet alle traseene, anlagt atkomstvei inn til anlegget, rydde og fylt opp den store sletta hvor start- og målområdet blir.

Klubben vil fortsette forberedelsene til den store anleggsperioden som blir fra juli til november 2016. FSK håper da å komme så langt at man kan presentere et fullt utbygd kunstsnøanlegg. Planen er at man våren 2018 kan asfaltere og på forsommeren åpne anlegget for rulleski. Litt senere håper FSK at klubben kan gjøre ferdig servicebygget som også vil gjøre Skiarenaen til en viktig markaport for mange slags friluftsaktiviteter.

03.01.2017


<< Tilbake | Skriv ut side