Våre 50 mest kuriøse stedsnavn - kronikk FB


Faksimile Fredrikssatd Blad 8. des. 2016

Stedsnavnene våre er et skattkammer

Stedsnavnene er en viktig del av vår identitet. Her er endelig listen over de 50 mest kuriøse stedsnavnene i Fredrikstad-distriktet (se i bunnen av kronikken).

I Fredrikstad, Hvaler og Råde finnes anslagsvis rundt 100.000 stedsnavn. Jeg har forsket på rundt 50.000 av dem. Folketradisjonen og betydningen til de 500 mest forunderlige navnene har fått plass i boka «Fra Fredagshølet til Isegran». Etter at den kom ut for vel en måned siden har jeg nesten daglig fått spørsmålet: – Men hva er det mest kuriøse navnet da? Jeg har vært svar skyldig. Ut fra folkedypet har det også dukket opp en rekke nye historier og rare navn i kjølvannet av utgivelsen. I dagens utgave av Fredriksstad Blad kan jeg endelig presentere listen med de 50 merkeligste stedsnavnene våre, slik jeg ser det. Glufsa seiler opp som favoritt.

Stedsnavnene er kulturminner som finnes overalt rundt oss. De er en fantastisk kilde til kunnskap – om landskapet, språket og forfedrene våre. Navnene bærer ofte på historier som aldri har blitt skrevet ned. Rundt de merkeligste stedsnavnene har det svirret historier fra generasjon til generasjon. Folketradisjonen omkring dem er viktig historie, men det er ikke bestandig den gir de helt riktige forklaringene. De muntlige beretningene er likevel nesten like viktige som de faktiske forklaringene. Svært mange av det som i dag framstår som våre merkeligste stedsnavn kom til på 17- og 1800-tallet. De bærer preg av oppfinnsomhet, humor, ironi og sammenligninger. Husmenn, fiskere og stenhoggere skapte mange av disse betegnelsene for å kunne manøvrere i sine nære omgivelser på en enklere måte. Stedsnavnene lettet kommunikasjonen.

Skal man trekke fram lokale godbiter er det lett å ty til de vulgære navnene ute i skjærgården. Fjellformasjoner som stikker opp, eller viker der vannet skvulper inn, har skapt sine navn. Historiene florerer, men ofte har navnene et annet opphav en det vi ler av i dag.

Blant mine favoritter er steder oppkalt etter andre steder ute i verden, men som har vært vanskelige å uttale her hjemme. Slik som fjellet Galloppen på Gressvik, som fikk navn omkring 1800, da det var slaveopprør på øya Guadeloupe i Karibien. Eller demningene i enden av Gamlebyens vollgrav – nordre og søndre Bjørn. Det var nok ikke så lett for de innfødte i Fredrikstad å uttale det franske ordet batardeau, så da var det like greit å kalle dem Bjørner. Betydningen var mindre viktig. Port de sortie ble til Svarteporten.

Andre favoritter er navneparene, slik som Foten og Hue, holmene Kalven og Gåsa eller furuene Kongen og Dronninga. Imperativnavn som Tørkopp, Seut, Vekkopp, Finnpå og Blåsopp hører også hjemme blant godbitene. Og visste du at Narnte er en sammentrekning av «narr han til»? Muligens kan det ha oppstått som navn på en skjenkestue der noen har blitt holdt for narr. Løkker på bondegårdene kunne også ha sine helt særegne betegnelser, slik som Smørhølet, Brødvelta, Enigheten, Pungen, Snik og Ræva. Disse er naturlig nok mindre kjente for allmenheten.

Stedsnavn er ikke noe man rangerer, men når det nå har vist seg at interessen for temaet er enorm, var det morsomt å gjøre et forsøk. Så her er listen over distriktets 50 mest kuriøse stedsnavn:


1. Glufsa, liten holme ved Kråkerøy
2. Fredagshølet, naturhavn vest på Hvaler
3. Dritærn, liten holme ved Kråkerøy
4. Begravelse, husmannsplass i Råde
5. Levvel, småbruk i Onsøy
6. Finnpå, husmannsplass i Råde
7. Kjærringskrevet, bukt på Hvaler
8. Filletassen, liten holme på Hvaler
9. Brudesenga, berghylle på Kråkerøy
10. Snaufitta, husmannsplass på Trosvik
11. Godthøl, naturhavn øst på Hvaler
12. Fesus, balløkke på Kråkerøy
13. Svartefitta, liten holme i Torsnes
14. Møkkalassa, holmer på Hvaler
15. Mærrapanna, halvøy i Onsøy
16. Pattene, fjellkoller på Papper på Hvaler
17. Ølbern, liten holme ved Skjæløy
18. Rundtomkring, snuplass på Gressvik
19. Jomfrua, bukt ved Fredagshølet
20. Husløs, gård i Onsøy
21. Navnløs, husmannsplass i Borge
22. Rottelår, skjær ved Åven i Råde
23. Vrangbenrumpa, halvøy i Råde
24. Strippa, grend ved Begby
25. Kukken, sten i sjøen ved Hankø
26. Dritærpællen, jettegryte på Kirkøy
27. Søpla, liten holme øst på Hvaler
28. Rennut, husmannsplass i Borge
29. Paradis, plass på Søndre Sandøy
30. Sauedauen, liten holme på Hvaler
31. Snørrekroken, grend ved Torp
32. Hjelp, skjær på Hvaler
33. Runkevold, husmannsplass i Råde
34. Gubben i dær’n, husmannsplass i Borge
35. Snøtten, strandsitterplass på Herføl
36. Klitoris, sten på Onsøykysten
37. Galloppen, fjellkolle på Gressvik
38. Julle mu, røys på Papper på Hvaler
39. Kringle, bukt på Kråkerøy
40. Tyggelite, husmannsplass i Onsøy
41. Slottet, plass i Onsøy, Råde og Rolvsøy
42. Likkista, skjær på Hvaler
43. Jadapiren, pir på Gressvik
44. St. Croix, bydel i Fredrikstad
45. Hørra, bosted i Fredrikstad
46. Trøkkmot, plass på Hvaler
47. Klondykke, stenbrudd i Torsnes
48. Rævahølet, fiskeplass øst på Hvaler
49. Narnte, plass på Østsiden
50. Lille helvete, drapsåsted i Glemmen

Om navnenes opphav kan du lese mere om i boka «Fra Fredagshølet til Isegran». De har alle sine forklaringer. Stedsnavnene forteller mye om vår fascinasjon for landskapet vi lever i.

Lars Ole Klavestad
landskapsarkitekt, billedkunstner og forfatter av boken «Fra Fredagshølet til Isegran»

12.12.2016


<< Tilbake | Skriv ut side