Kommunikasjonsprisen Østfold 2016


Snurrealistisk pris! Foto: Kommunikasjonsforeningen.

Kom­mu­ni­ka­sjons­pri­sen 2016 i gikk til Østfold politidistrikt. Prisen ble nylig delt ut. I juryens begrunnelse heter det. "Målsettingen med kommunikasjonsprisen er å belønne godt kommunikasjonsarbeid i fylket. Årets vinner går foran med et godt eksempel på hvordan kommunisere i de riktige kanalene, til de riktige målgruppene." Selve prisen har som det framgår av bildet snurrealistisk utforming, inspirert av gåseøyne som symbol for kommunikasjon.

Les mer på Kommuniksasjonsforeningens hjemmeside her.

14.03.2016


<< Tilbake | Skriv ut side