Østfold Historielags bokpris til Arkitektekturen i Fredrikstad


Glad prisvinner flankert Wenche Skageberg fra østfold Historielag og juryleder Ola Jonassen (foto: Ulf Vidar Larsen).

Lørdag 25. april delte Østfold Historielag ut sin gjeve bokpris for 2014. Her er juryens innstilling:
"Lars Ole Klavestad: Arkitekturen i Fredrikstad – arkitektur – og byplanhistorien 1567 – 2014, Gyldenstierne Forlag AS, Fredrikstad 2014

Det kan trygt sies at dette er et skjellsettende bokverk; det gjelder både innhold, utforming og omfang (542 s). – Boken er inndelt i seks deler:1 Byplanene, 2 Epokene og arkitektene, 3 Lokal arkitektur og vern av bygningsmiljøer, 4 Landskapsarkitekturens historie, 5 Katalog og 6 Ordforklaringer, kilder og register.

Boken er preget av et usedvanlig høyt nivå både faglig, pedagogisk, estetisk og sproglig, og så har også verket hatt en tiårig tilblivelsesprosess".

15 bøker ble vurdert.

Den andre prisen, som tildeles bøker med hovedvekt på slektsforskning gikk til Idd og Enningdalen Historielag for sin årbok "Ida".

26.04.2015


<< Tilbake | Skriv ut side