Kongehøien ved Sarpsfossen fram i lyset


Kongehøien ved Sarpsfossen trer i disse dager fram fra villnisset. Den markante naturformasjonen er det stedet i Østfold hvor flest kongelige har satt sine føtter.

I 100 år, fra 1905 til 2005, lå Kongehøien ved Hafslund som et glemt og gjengrodd kulturminne. I 2005 gravde jeg fram den svært så interessante historien til haugen ved Sarpsfossen og lagde en restaureringsplan for Sarpsborg kommune. Arbeidet fulgte jeg opp med en artikkel i Fylkeskonservatorens bok Østfoldarv i 2009. Nå nærmer Sarpsborgs tusenårsjubileum i 2016 seg. Endelig blir planene om å få Kongehøien fram i lyset realisert. I disse dager fjernes kratt og trær slik at haugens profil endelig kommer tilsyne.

Fra denne haugen har en rekke konger og kongelige personer nytt en praktfull utsikt over Sarpsfossen i forbindelse med sine rundreiser i Norge. Før fossen ble temmet var den et praktfullt skue. Nå vil Sarpsborg kommune og Hafsundkonsernet igjen la Kongehøien komme til heder og verdighet – og nå slik at allmennheten også kan hygge seg med dette fornemme utsiktspunktet, som gjennom tidene har hatt rundt tolv kongebesøk.

Ved hvert kongebesøk på dette utsiktspunktet ble det i tidligere tider reist en mast til minne om det fornemme besøket. Den første kongen på haugen var Christian V, som var på besøk i 1685. Fra og med besøket til Carl IX Johan i 1818 til og med Oscar IIs besøk i 1889 fikk de kongelige nyte utsikten over fossen fra en vakker paviljong som erstattet mastene. Paviljongen blåste ned under en storm i 1905, men en kopi er reist inne i selve Hafslundsparken.

Som en del av Glommasti-prosjektet har jeg også tegnet en rasteplass som vil ligge like nedenfor haugen, nærmere fossen.

02.10.2014


<< Tilbake | Skriv ut side