Nye rasteplasser langs Glommastien


Forside rapport og plan utarbeidet av landskapsarkitekt mnla Lars Ole Klavestad februar 2014.

Glommastien er en turveiforbindelse på begge sider av Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg. I gamle, gjengrodde industrilandskap får man spennende opplevelser langs elvebredden.

Sparebankstiftelsen DNB har innvilget 660.000 kroner til etablering av nye rasteplasser.

Som landskapsarkitekt og lokalhistoriker har jeg hatt oppdraget med å finne fem egnede steder til nye rasteplasser og utforme disse. Nå foreligger planene. Kulturhistorisk formidling er også en del av prosjektet, som forhåpentligvis kan videreføres til hele strekningen på sikt.

Prosjektgruppa er tenkt bestående av representanter fra stiftelsen Fredrikstad Museum, destinasjonsselskapene Visit Fredrikstad & Hvaler og Visit Sarpsborg, Fredrikstad og Sarpsborg Kommune (park og idrett), landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad, samt Rotaryforeningene i Sarpsborg og Fredrikstad.

07.02.2014


<< Tilbake | Skriv ut side