Biologisk Mangfold blir skolepensum


Disse artene, med tilhørende artsbeskrivelser, blir pensum i norsk i den videregående skolen (fra boka "Dyrene på ordkloden").

Biologisk Mangfold blir nå pensum i norsk for videregående skole. Forlaget Cappelen Damm satser dermed på snurrealismens fyndige billedbruk når de skal motivere elever til god norsk språkbruk.

Bygdedyret, Facebukk og Tregulv kommer dermed nå med i et nytt læreverk for norsk for yrkesfag i videregående skole. Det er jo en aldri så liten anerkjennelse for språkbruken!

Boka "Dyrene på ordkloden" eller de andre "Biologisk Mangfold"-bøkene kan du for øvrig få tilsendt ved å sende e-post til lars.ole@klavestad.com.

02.01.2014


<< Tilbake | Skriv ut side