Kommunalt ansatte fristes med snurrealisme

Den siste måneden har denne plakaten hengt på samtlige kommunale arbeidsplasser i Fredrikstad kommune.

Kommunikasjonsstaben fant ut at de ønsket å bruke snurrealismen til å motivere de ansatte til å svare på en medarbeiderundersøkelse. Forhåpentligvis vil det føre til en enda bedre kommune!

Teksten på plakaten er for øvrig slik:
FORT HJORT (Cervus medarbeiderundersøkulus). Art som på en rask og effektiv måte bidrar til å utvikle kommunen til et attraktivt beiteområde. Den tilhører dyregruppen de kommunale prosedyrene. Det store geviret og den lille halen er en del av et helhetlig styringssystem. Formeringen skjer til syvende og sist etter at den har besvart sju aktuelle spørsmål i perioden 4. - 24. november. Det drives en utstrakt jakt på arten, til dels ved bruk av personalshäfer. Som et raskt klovdyr er den mer beslektet med hurtigris enn den ullne rasen fravær.

Svar på OLI-undersøkelsen 2013, og gjør deg beMERKet i utformingen av din arbeidsplass – fort hjort. På forhånd hjortetakk!

07.11.2013


<< Tilbake | Skriv ut side