Snurrealisme i Miljøverndepartementets regi


Fra Miljøverndepartementets konferanse på Hamar (tilsendt foto).

Gjennom tre år har Miljøverndepartementet avholdt en rekke landssamlinger rundt om i fylkene for å formidle og forbedre arbeidet med universell utforming. Nylig ble prosjektet avsluttet med en stor konferanse på Hamar. Felles for alle disse konferansene er at det har blitt åpnet med at departementets representant har lest teksten til et av de mange forunderlige dyrene i Biologisk Mangfold-serien. Litt humor i den byråkratiske hverdagen skader ikke! Veldig artig påfunn.

Bildet over er hentet fra festmiddagen ved den Nasjonale konferansen 2013. På det lyse feltet på veggen vises fiskearten "Lodde stemningen". Og stemningen var forhåpentligvis god.

31.10.2013


<< Tilbake | Skriv ut side