Nye kart- og infotavler ved Borge Varde


Viser vei turstier og kulturminner...

Lions Club Borge har dette året lagt ned et større arbeid med tilrettelegging av det populære turområdet rundt Borge Varde. Opprusting av løyper, karttavler, grillplasser og gapahuk er resultatet. Søndag 22. september kl. 13 markeres ferdigstillelsen.

Undertegnede har på oppdrag utarbeidet karttavler med kulturhistorisk informasjon og illustrasjoner. Tavlene er satt opp på tre ulike steder og vil forhåpentligvis være til stor glede for turgåerne.

20.09.2013


<< Tilbake | Skriv ut side