Bygninger og gater festet til tegneblokka

Denne sommeren har jeg hatt til mål å lage en pennetegning hver eneste dag. Tegningene skal brukes som illustrasjoner i "Gårder og slekter i Borge og Torsnes", bind 12, som utgis på Gyldenstierne forlag i november.

Over sees et utvalg motiver hentet fra Torp i Borge, alle tegnet i juni-juli denne sommeren. Til sammen har jeg siden 1999 laget rundt 300 tegninger til bokverket. Arbeidet, og det at tegningene har kommet på trykk, har helt klart gjort at jeg har utviklet meg som kunstner.

17.07.2013


<< Tilbake | Skriv ut side