God anmeldelse i FB


Faksimile Fredriksstad Blad 6. desember.

Her kan du lese hva Fredriksstad Blads anmelder Sten W. Karlsen skrev om «Gårder og slekter i Borge og Torsnes», bind 11. Anmeldelsen sto på trykk i FB 6. desember.

TOPP OM TORP

Troikaen Fjeld, Klavestad og Åstrøm er nå ute med sin 11. bok.

Etter fem bind med gårder og slekter i Torsnes, tre om Selbak og Kjølberg, ett om de bynære områder, som blant annet Begby, Lilleby og Haugsten og Ulfeng, er bind 11 den andre av tre bøker om Torp.

I den forrige boken leste vi om gårdene Torp søndre, Sandem og Kjølstad.

Nå er turen kommet til Torp mellom. I bind kommer Torp nordre og Moum -gårdene. I bøkene om Torp er Inger E. Thorbjørnsen medforfatter.

Så vidt meg bekjent, har jeg selv ingen aner eller slekt fra Torsnes eller Borge.

Likevel leser jeg disse bøkene med stor interesse. Jeg vil påstå at jeg har vært skuffet de årene forfatterne, på grunn av stort arbeidspress, har valgt å vente et år med en ny utgivelse.

Bøkene inneholder mange opplysninger om eiendomsbe¬sittere, deres familier og etterkommere. Det skal godt gjøres ikke å bli fanget av de mange skjebner vi møter. En rekke historier, sagn og anekdoter, i de fleste tilfeller skrevet av folkene som bodde på gården, er med på å krydre oppramsingen av navn og årstall.

Det samme gjelder en rekke gamle fotografier.

Lars Ole Kiavestads oversikt over stedsnavn, hans eminente tegninger og kart, bidrar til å gjøre disse utgavene delikate og leseverdige.

Forfatterne understreker at «selv om det var vanlig med økenavn over hele bygda, finner vi dem aldri så levende som på Torp. Det var knapt et menneske som ble omtalt med sitt døpenavn.»

De fleste av disse er tatt med, men noen kan oppfattes som støtende og er fjernet.

De tre forfatterne sitter nå på en database med 80.000 navn og 15.000 fotografier med tilknytning til Borge og Torsnes.

Praktisk talt alle sentrale offentlige kilder for Borge og Torsnes er gjennomgått. Fotografier, portretter, familie¬bilder, bilder av klasser og foreninger, er samlet inn fra fjern og nær, forfatterne har nærmest gått fra hus til hus.

For meg er det selvfølgelig umulig å peke eventuelle feil eller mangler i boken. Men forfatterne tar med glede imot rettelser som måtte forekom¬me.

Gyldenstierne Forlag har ved årets utgivelse for første gang gått utenfor landets grenser for å få produsert boken.

En typograf i Katowice i Polen har stått for satsen, mens trykk og innbinding er gjort i Latvia. Slik kan man gjøre i vår digitale verden.

Men ingen kan se forskjell på årets og tidligere utgaver.

Anmeldt av Sten W. Karlsen

Les mer på Gyldenstierne forlags hjemmeside.

09.12.2012


<< Tilbake | Skriv ut side