30.000 kr. i stipend til arkitekturhistorie


J.N. Jacobsens gate 12b ble tegnet av fredrikstadarkitekten Martin Andreassen i 1905 og er et flott stykke jugendarkitektur. Bygningen har gjennom årenes løp huset mange arkitekter, deriblant Aksel Fronth.

Denne uka ble jeg tildelt kr. 30.000 i stipend fra Stiftelsen Fredriksstad Blad til mitt arbeid med Fredrikstads arkitekturhistorie. Også i fjor fikk jeg kr. 10.000 i stipend fra stiftelsen som oppmuntring til å starte arbeidet. Stipendet gis til nyskapende arbeid som styrker den lokale samtale og byens identitet. Jeg kan avsløre at jeg allerede har lagt ned mye jobb med innsamling av stoff, tegninger, intervjuer mm, men her velges ingen lettvinte løsninger, så resultatet blir tidligst å se i 2014. «Som uttalt i fjor finner styret prosjektet svært interessant og klart innenfor de formål som stiftelsens stipend er tenkt å gi bidrag til. Vi gleder oss til å se prosjektet bli fullført» heter det i tildelingen.

Arkitektur og utforming av de fysiske omgivelsene er et av de viktigste virkemidlene for å skape lokal identitet og for å være arena for sosialt liv. Gjennom historien har arkitekturen endret seg i takt med gjeldende trender og behov. God arkitektur kjennetegnes av at den er holdbar over tid, og det er gjerne den som bidrar til å skape identiteten til en by eller et sted. Fredrikstad har mange eksempler på både god og dårlig arkitektur. Her finnes flere helhetlige kulturmiljøer av nasjonal verdi, men også mange interessante enkeltbygg og anlegg som ligger spredt rundt i byen eller kommunen.

Fredrikstad har ingen arkitekturhistorie i bokform. Jeg mener et slikt dokument vil være viktig for å inspirere både utbyggere, planleggere, politikere og byens befolkning til å reflektere over hva god arkitektur er og til å ta vare på / utvikle de gode miljøene. Det er først når man vet bakgrunnen for hvilke valg som er gjort, og hvorfor en by, et sted, en bygning et torg eller en park ser ut som den gjør, at dette blir virkelig interessant. Da får man et mer bevisst forhold til sine omgivelser.

I mange år har jeg samlet stoff om kommunens bygninger, tatt bilder, samt samlet arkitekttegninger og kart. Her finnes veldig mye interessant stoff og illustrasjonsmateriale som aldri har vært publisert. Arkitektur og form gjenspeiler på sin side menneskene som bor i byen og deres identitet. Boka skal dekke hele arkitekturhistorien til kommunen fra grunnleggelsen til i dag, men med størst fokus på perioden 1860 til i dag. For å knytte boka mest mulig til folks bevissthet vil det være størst fokus på bygninger som fremdeles er viktige elementer i bybildet eller landskapet, både offentlige og private.

Gjennom boka følger jeg samtlige arkitekter som har tegnet bygninger eller anlegg i Fredrikstad, og forsøker å fremstille hvorfor byen har blitt som den har blitt gjennom deres øyne. Det er en spennende og nyskapende måte å skrive arkitekturhistorie på. Dette dreier seg både om militære arkitekter og ingeniører, kjente utflyttede arkitekter som er vokst opp i Fredrikstad, lokale arkitekter både med og uten utdannelse. I tillegg tar jeg opp viktige temaer som blant annet planhistorien, stilhistorien, byggherrene og grønnstrukturen og knytter dette opp mot den generelle samfunnsutviklingen.

12.06.2012


<< Tilbake | Skriv ut side