Kommunikasjonsprisen 2012


Leder av Kommunikasjonsforeningen i Østfold Glenn Melby overrekker prisen til Åsmund Ueland i Inspiria Science Center (foto: Kommunikasjonsforeningen i Østfold).

Onsdag kveld ble Kommunikasjonsprisen delt ut på Østfoldkonferansen. Som for 2010 og 2011 besto også 2012-prisen av et snurrealistisk kunstverk. Årets pris gikk til Inspiria Science Center.

Målsettingen med kommunikasjonsprisen er å belønne godt og målrettet kommunikasjonsarbeid. Prisen går til enkeltpersoner eller virksomheter som har markert seg som en bevisst og god kommunikasjonsutøver. Inspiria Science Center har på kort tid etablert en klar profil og et positivt omdømme gjennom tydelig kommunikasjon. Vinneren er synlig i landskapet og allerede blitt en kjent merkevare langt ut over Østfolds grenser.

Bildet bærer tittelen "Inspirerende" og henter inspirasjonen fra Inspirias logo, farger, bygning og satsningsområder.

Se artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad her.

20.01.2012


<< Tilbake | Skriv ut side