100 år siden Roald Amundsen var førstemann på Sydpolen


Forprosjekt for Aktivitetsløype ved Roald Amundsens Minne, utarbeidet av KLAVESTAD kunst kart landskap for Opplev Fredrikstad nov. 2011.

Onsdag 14. desember er det nøyaktig 100 år siden at Roald Amundsen var førstemann på Sydpolen. Litt artig er det jo å være fra samme sted som tidenes største polfarer! Dagen feires med teaterforestilling og middag på Amundsens fødested Vesten i Borge.

I forbindelse med jubileet har jeg på oppdrag for Opplev Fredrikstad utarbeidet et prosjekt for en akivitetsløype hvor barn på en spennende måte kan lære mer om nasjonalhelten som forvant i Nordishavet i 1928.

Aktivitetsløypa skal formidle kunnskap om Roald Amundsen, hans ekspedisjoner, hans samtid og hans fødested gjennom ulike aktiviteter knyttet til en løype med utgangspunkt i Roald Amundsens Minne.

Løypa skal være artig og by på ulike utfordringer, samtidig som man i tilknytning til hver aktivitet skal lære noe spesifikt om den kjente polfareren. De ulike aktivitetene skal være nært knyttet til spesifikke plasser/forhold i landskapet.

Aktivitetsløypa skal være åpen til en hver tid i sommerhalvåret, også utenfor åpningstidene på Roald Amundsens Minne. Den skal lages med et konkurransemoment, hvor man enten konkurrerer mot seg selv, sine venner eller i tilknytning til et arrangement.

Prosjektet finansieres ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen DNB og er tent ferdigstilt til St.hansfesten på Roald Amundsens Minne 2012.

12.12.2011


<< Tilbake | Skriv ut side