Kulturminnedagen søndag 11. september


Solbergtårnet - et nyskapende anlegg for formidling av kulturminnene i østfoldlandskapet (foto: LOK).

”Skjulte skatter – spor i landskapet”

Søndag 11. september kl. 12.00 – 17.00.
Arrangementet er gratis.

Kl. 11.45: Frammøte Borgarsyssel Museum

Kl. 12.00: Avreise Borgarsyssel Museum. Veteranbuss til Solbergtårnet. Omvisning ved landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad, fylkeskonservatoren i Østfold. (mulig å møte direkte ved Solbergtårnet ca 12.15).

Kl. 13.20: Buss til Store Dal gravfelt. Gravhauger fra yngre førromersk jernalder, romertid, folkevandringstid og vikingtid. Omvisning ved Lars Ole Klavestad. (For kjøring med privatbil: Parkering ved ridesenteret ved Brandstorpbanen, atkomst via Storedalveien 43.)

Kl. 14.40: Buss til Borgarsyssel Museum. Omvisning på Olavsvollen, ved konservator og middelalderarkeolog Mona Beate Vattekar, Østfoldmuseene/Borgarsyssel Museum.

Kl. 16.00: Servering, åpent til kl. 17.00.

Det anbefales godt fottøy og evt. regntøy!

Samarbeidspartnere: Historielagene i Sarpsborg, Østfoldmuseene, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune.

08.09.2011


<< Tilbake | Skriv ut side