Arnstein Arneberg-prisen 2011 til Solbergtårnet


Solbergtårnets arkitekt Todd Saunders flankert av Rolv Atle Bråten og Lars Ole Klavestad, som har vært Østfold fylkeskommunes formidlingsansvarlige i prosjektet (foto: Fredrik Norland, ØFK).

Solbergtårnet har på nytt fått heder og ære for sitt spesielle uttrykk og nyskapende måte å vise fram kulturminner på.

Østfold Arkitektforning tildelte årets pris for fremragende arkitektur til Solbergtårnet. Tårnet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommune, og er tegnet av Saunders Architecture.

Les mer på Østfold fylkeskommunes hjemmeside og på Arkitektnytt.no.

21.06.2011


<< Tilbake | Skriv ut side