Kulturhistorisk turkart over Kråkerøy og Kjøkøy klart


Svein Jakobsen (FSK), Liv Simensen (DNT), Finn Göransson (DNT) og Lars Ole Klavestad viser fram det flunkende nye kulturhistoriske turkartet over Kråkerøy og Kjøkøy (foto: Erik Wiggo Larsen, Demokraten).

Endelig kan Fredrikstad Skiklubb og DNT Nedre Glomma presentere det flunkende nye kulturhistoriske turkartet over Kråkerøy og Kjøkøy.

DNT vil i nær framtid dele ut kartet gratis til alle husstander på Kråkerøy. Ellers selges det for kr. 50,- i resepsjonen i Fredrikssatd Blad, Gaarder Sport og på Skihytta. Det vil også bli lagt ut for salg i loakale forretninger på Kråkerøy.

Kartet er i målestokk 1:12500 og har inntegnet turløyper, skiløyper, lokale stedsnavn og 100 punkter som har fått egen omtale.

Her finnes store gravrøyser, jettegryter, stenalderboplasser, dype kløfter, bunkerser fra krigen, rare trær, hustufter, utsiktspunkter og mye annet spennende.

Kartet er det sjuende kulturhistoriske turkartet i Fredrikstad. Med dette har over 700 interessante punkter i kommunen blitt kartmerket og fått sin beskrivelse – til glede for ivrige turgåere.

Undertegnede har utarbeidet samtlige av kartene med bistand fra velvillige personer i lokalsamfunnene. Denne gangen har kråkerøymennene Svein Jakobsen, Finn Göransson og Halvor Sødal vært viktige samarbeidspartnere. I tilknytning til noen av punktene er det også laget akvareller som pryder kartet.

Kråkerøy og Kjøkøy har en rekke spennende steder som for eksempel de stor gravrøysene Holtevarden, Lunderamsa og Kjøkøyvarden, Tom og Mette-hula, Rødsmyraboplassen, stenbruddet på Store Råholmen, Skams klove, Kjøkøy fort, Isegran og Fredrikstad stadion på Værste.

Kyststien rundt Kråkerøy og Kjøkøy binder det hele sammen. Forsiden av kartet prydes av en akvarell av brua som fører over til friluftsområdet på Randholmen.

Les artikkel i Demokraten her.

Les ellers Andrew Boyles kommentarartikkel, som har stått på trykk tidligere, men som gir stor honnør til prosjektet.

06.06.2011


<< Tilbake | Skriv ut side