Nytt kulturhistorisk turkart over Kråkerøy og Kjøkøy klart i mai

I slutten av mai utgir Fredrikstad Skiklubb og DNT Nedre Glomma kulturhistorisk turkart over Kråkerøy og Kjøkøy. Kartet er i målestokk 1:12500 og har inntegnet turløyper, skiløyper, lokale stedsnavn og 100 punkter som har fått egen omtale.

Her finnes store gravrøyser, jettegryter, stenalderboplasser, dype kløfter, bunkerser fra krigen, rare trær, hustufter, utsiktspunkter og mye annet spennende.

Kartet er det sjuende kulturhistoriske turkartet i Fredrikstad. Med dette har over 700 interessante punkter i kommunen blitt kartmerket og fått sin beskrivelse – til glede for ivrige turgåere.

Undertegnede har utarbeidet samtlige av kartene med bistand fra velvillige personer i lokalsamfunnene. Denne gangen har kråkerøymennene Svein Jakobsen, Finn Göransson og Halvor Sødal vært viktige samarbeidspartnere. I tilknytning til noen av punktene er det også laget akvareller som pryder kartet.

Kråkerøy og Kjøkøy har en rekke som for de stor gravrøysene Holtevarden, Lunderamsa og Kjøkøyvarden, Tom og Mette-hula, Rødsmyraboplassen, stenbruddet på Store Råholmen, Skams klove, Kjøkøy fort, Isegran og Fredrikstad stadion på Værste.

Kyststien rundt Kråkerøy og Kjøkøy binder det hele sammen. Forsiden av kartet vil prydes av en akvarell av brua som fører over til friluftsområdet på Randholmen.

28.04.2011


<< Tilbake | Skriv ut side