Etterlysning: Kjenner du til G.H. Halvorsen og Martin Arkitekter?


Særegne funksjonalistiske hus i Fredrikstad, alle tegnet av samme arkitekt. Øverst: General Ohmes vei 24 (1937). I midten: Berggata 3 (1934). Nederst: Ridehusgata 11 (i midten) samt Kongens gate 11 (til h.) (1936). Alle foto: LOK.

For fem år siden kjøpte vi en særpreget funksjonalistisk villa i General Ohmes vei 24 i Fredrikstad, helt i kanten av vollgravene rett utenfor Gamlebyen. Den ble oppført i 1937 av John Dahl Johansen ved byens havnekontor. Senere ble også en del av huset brukt som konsulbolig. Med sin kombinasjon av mur og tre, spesielle vinduer, bilgarasje i kjelleren, spennende romløsninger, gode interiørdetaljer og flotte henvendelse mot vollgravene, sa det oss med en gang at huset måtte være tegnet av en person med god formsans.

Mannen bak er arkitekt G.H. Halvorsen i firmaet Halvorsen og Martin Arkitekter, Kirkegaten 14-16-18 i Oslo. I en korrespondanse med byggherren datert 26. august 1937 skriver han: ”De skal forstå at jeg vill gjøre mitt til at det blir et hus orginal G. H. verdig”. Nettopp dette tilsier at han må ha hatt en viss anerkjennelse.

Jeg har satt meg som mål å finne ut mer om disse arkitektene og spore opp en del av bygningene de har tegnet. Det viser seg ikke å være særlig enkelt. Ingen av dem var medlemmer av Norske Arkitekters Landsforbund og dermed har de ikke hatt sine arbeider publisert i Byggekunst. Således finnes det nesten ikke publiserte spor etter dem.

I Fredrikstad finnes det flere strøk med elegante funkisvillaer fra perioden 1934-39. Etter en nitidig gjennomgang av Fredrikstad kommunes byggesaksarkiv for hele 1930-tallet viser det seg nå at flere av de flotteste og mest interessante av disse er tegnet av det samme arkitektfirmaet. Dette gjelder blant annet villaer i Ridehusgata 11, Kongens gate 11, Berggata 3, Bingsgate 3, St. Croixgate 12d, samt en leilighetsgård i Dronningens gate 4 på Cicignon og Lykkeberg i Fredrikstad sentrum. Etter mitt skjønn er de fullt på høyde med samtidige arbeider av Bang, Aasland, Korsmo, Grung, Grieg, Schoder, Øvergaard, Moestue og andre som har blitt stående som de store eksponenter for den nye arkitekturen.

I Fredrikstad var det flere som satte sitt preg på de stilrene funksjonalistiske villaene. Anerkjente arkitekter som Blakstad og Munthe Kaas tegnet blant annet et par villaer på Lykkeberg, men først og fremst var det lokale arkitekter som Jens Eriksen, Martin Andreassen, Arthur Brynhildsen og N.A. Thoresen som frontet den nye stilretningen i villabebyggelsen. I stor grad var det to-etasjes trefunkis-villaer, men i enkelte tilfeller var også de lokale arkitektene mer vågale i sitt formspråk.

Halvorsen og Martin Arkitekters tegningsmateriale skiller seg ut fra de øvrige arkitektene både i hvordan husene er komponert med former og materialer, og også med elegante tegninger og perspektiver. I flere tilfeller ser nytenkningen ut til å ha blitt for drøy kost for bygningsrådet, slik at prosjektene har blitt tegnet om før de har blitt godkjent.

Hvem var så de to arkitektene Gunnar H. Halvorsen og Edgar Martin? Ettersom firmaet hadde sin base i Kirkegaten i Oslo, kan det neppe kun ha vært i Fredrikstad de har satt spor etter seg. Villaen i General Ohmes vei 24 bærer nummer 204 i deres produksjon.

Dersom noen av Arkitektnytts lesere kjenner til disse arkitektene, deres etterkommere, bygninger de har tegnet, eller kan komme med andre opplysninger som kan sette meg på sporet, er jeg svært takknemmelig om dere kan ta kontakt.

14.02.2011


<< Tilbake | Skriv ut side