Kommunikasjonspris til Sarpsborgs ordfører


Ordfører Jan. O. Engsmyr fikk overrakt Kommunikasjonsprisen 2011 av Trond Degnes, leder av Kommunikasjonsforeningen i Østfold. (Foto: Jarl. M Andersen, SA)

Kommunikasjonsprisen ble delt ut av Kommunikasjons-foreningen under Østfoldkonferansen torsdag. Prisen var et snurrealistisk verk med tittelen "Gode ord på seg", et bilde skreddersydd for mottakeren.

- Sarpsborg-ordfører Jan O. Engsmyr framstår som en eksponent for åpen kommunikasjon, både innad i sin organisasjon og ut mot storsamfunnet, sa leder av Kommunikasjonsforeningen i Østfold, Trond Degnes.
- Engsmyr har gjennom sitt lederskap, blikk for innovasjon og gode kommunikative kunnskaper skapt vekst og utvikling i kommunen, sier Degnes til Sarpsborg Arbeiderblad.

21.01.2011


<< Tilbake | Skriv ut side