Gårder og slekter i Borge og Torsnes b10 klart

Endelig er det klart for utgivelse av GÅRDER OG SLEKTER I BORGE OG TORSNES, BIND 10. Mandag 6. desember kl. 18.30 signerer alle forfatterne (Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm samt medforfatter i dette bindet Inger E. Thorbjørnsen) bøker i Frelsesarmeens lokaler i P.L. Kolstads vei 26 på Torp. Etterpå blir det visning av lysbilder med gamle motiver fra området boka omhandler (Torp søndre, Sandem og Kjølstad). Bind 10 er på nærmere 500 sider og er gjennomillustrert med gamle bilder, tegninger og kart. Et unikt lokalhistorisk materiale. Boka koster kr. 398,- og kan kjøpes ved henvendelse til forlaget/forfatterne, i lokale bokhandlere, i Prix på Torp og hos familiefrisøren Rune Andersen, Torp. De ni øvrige bindene, som omfatter Torsnes, Selbak og Begby er fremdeles også i salg og kan anbefales på det sterkeste.

Etter ett års pause i utgivelsesrekken har vi gleden av å presentere bind 10 i den unike bokserien «Gårder og slekter i Borge og Torsnes». Vi beveger oss nå inn i bebyggelsen på Torp som er bygdas nest største tettsted etter Selbak. På Torp finner vi det som var Borge kommunes største arbeidsplass, cellulose- og papirfabrikken Torp Bruk. Det er i 2010 hundre år siden fabrikken ble anlagt. Med sin forløper, sagbruket som gikk under betegnelsen Wielebruket, hadde denne store bedriften en sammenhengende historie fra 1864 til 1972, da fabrikken ble nedlagt. På det meste var det nesten 500 ansatte på denne bedriften. Vi har derfor valgt å vie Torp Bruk stor plass i årets bok. Nær sagt alle som bodde på Torp hadde en eller annen tilknytning til fabrikken. Industrien ved Glomma var den direkte årsaken til at tettstedet oppstod.

Torp Bruk ble anlagt på gården Torp søndre. Behovet for lastetomter ved Glomma gjorde at man også kjøpte opp den eiendommelige nabogården Sandem i sør. Her fikk disponenten på fabrikken sitt sete. Det er knapt mulig å behandle disse gårdene hver for seg. Historien som fortelles i dette bindet er en viktig del av historien til Plankebyen Fredrikstad. Torp Bruk var en av de størstearbeidsplassene i nedre Glomma-regionen. Firmaet And. H. Kiær & Co, somvar sentrale på eiersiden, var et internasjonalt storkonsern med familietilknytning til hele den norske sagbruksindustrien.På Torp Bruk bygde det seg opp stor kompetanse innenfor treforedling.Flinke mennesker ble hentet inn for å utvikle fabrikken. I området omkring finner vi alt fra små arbeiderboliger til herskapelige ingeniørboliger. Ut fra industrien vokste tettstedet Torp sørover på Kjølbergs grunn og nordover til Moum. Foruten historien til de enkelte bolighus reist før 1960 er også gårdshistorien grundig behandlet. Resten av Torp og Moum, samt mer om foreninger og institusjoner i lokalsamfunnet, vil komme i bind 11 og 12.

Alt om bokverket "Gårder og slekter i Borge og Torsnes" finner du på Gyldenstierne forlags hjemmesider.

28.11.2010


<< Tilbake | Skriv ut side