Østfold i front (aviskronikk)

Torsdag 26. august åpner Solbergtårnet. Nedenfor kan du lese min kronikk i Fredriksstad Blad, Demokraten og Sarpsborg Arbeiderblad 19. august – som forteller litt om intensjonene bak prosjektet.

ØSTFOLD I FRONT

Om én uke åpner Solbergtårnet i Skjeberg. Med en av landets mest spesielle rasteplasser bygget som en inngangsport til noen av våre flotteste kulturminner, har Østfold blitt en pioner på formidling av kulturminner og landskap.

Tårnet og rasteplassen har fått en plassering midt i østfolds jordbrukslandskap. Et landskap som menneskene har skapt gjennom tusener av år. Her har man bodd, dyrket, holdt beitedyr, jaktet, forsvart seg og hatt et sosialt liv. Tilbake ligger de mange sporene og levningene etter fortidens liv i form av graver, forsvarsanlegg, veifâr, industri og hellige steder som helleristninger og kirker. Det er et landskap vi må forvalte med omhu. Det gir oss som bor her en felles forankring – vår kulturarv.

Det er nettopp dette som er noe av målet med Solbergtårnet – å sette fokus på hvordan kulturminnene forholder seg til landskapet. Det er ikke tilfeldig hvor folk bosatte seg, hvor de la sine graver eller hvor de hogde sine tegn i granitten. Dagens østfoldlandskap er ikke et resultat av tilfeldigheter, men av kontinuerlig økonomisk og rituell bruk – av levd liv i nærmere 10.000 år.

Østfold har en rekke kulturminner som bør være av internasjonal interesse. Ikke minst helleristningene. Fra toppen av tårnet er det fritt utsyn mot hele 44 helleristningsfelt, den største konsentrasjonen i landet. Og i gangavstand ligger de fantastiske helleristningene på Solberg og Hornnes. Innen rimelig avstand finnes både Gunnarstorp, Hunn, Begby, Bjørnstadskipet, Skjeberg middelalderkirke, Hafslund hovedgård, Opstadfeltet og ikke minst Gamlebyen. Ikke mange kilometerne unna ligger også Storedalsanlegget og Roald Amundsens minne. Ved Solbergtårnet skal de besøkende la seg inspirere til å reise ut til disse spennende plassene.

Vi har mye å vise fram og være stolte av. Med Solbergtårnet som utgangspunkt settes alle disse kulturminnene inn i en sammenheng, hvor landskapet er fellesnevneren.

Solbergtårnet har hatt ambisjon om å bli noe som er så spesielt at det fanger oppmerksomheten. Både til de veifarende, turister, presse og reiselivsaktører. Målet er å bidra til å sette Østfold, Sarpsborg og Fredrikstad på kartet. Gjennom arkitektur, design og kunnskapsformidling av høy klasse gjøres kulturminnene våre til noe interessant.

For reiselivet har det hele tiden ligget et stort potensial i dette. Men hittil har vi ikke klart å ta ut dette potensialet godt nok. Helt siden 1950-tallet har fornminnene langs Oldtidsveien blitt tilrettelagt for publikum, noe som på mange måter var et foregangsprosjekt. Men i den senere tid har vi ikke helt klart å ta dette videre til noe som har kunnet fange den store interessen. Det er derfor prisverdig at politikerne i Østfold fylke, Fredrikstad og Sarpsborg nå så potensialet og gjorde sitt til at Solbergtårnet kunne realiseres. Et godt samarbeid mellom disse tre aktørene og Statens vegvesen har vist at det nytter å jobbe på tvers og dra lasset sammen. Prosjektet har også vist at fylkeskommunen spiller en viktig rolle, både ved å ta initiativ til et slikt prosjekt og ved å skape en felles arena for slike satsninger.

Oppføringen av Solbergtårnet og opprustingen av kulturminnene er et pionerprosjekt i Norge når det gjelder formidling og tilrettelegging. Mens de nasjonale turistveiene, 18 i tallet, viser fram den nasjonalromantiske norske naturen, tråkker nå Østfold opp nye veier ved å vise at dette landet er langt mer enn fjell og fjorder. Solbergtårnet er et av de første landemerkene man møter når man kommer over grensen fra Sverige. Vårt vakre kulturlandskap, med landets største konsentrasjon av kulturminner, bør gjøre at de veifarende stopper opp. Har man en interessant og elegant utformet utgangspunkt, skal man ikke se bort i fra at mange vil ta utstikkere ut til de mange mystiske plassene i dette landskapet.

En oppfordring til reiselivet er at man nå utnytter dette for hva det er verdt. Sørg for at det blir godt synlig på kart, i brosjyrer og reisebøker. Her har man en enormt god mulighet til å skape noe spennende og innholdsrikt. Stedet bør også tas i bruk som en kulturarena med muligheter for arrangementer og som utgangspunkt for guidede turer. Det bør også bli et sted hvor barn og unge gjennom den kulturelle skolesekken kan få kunnskap om landskapet, kulturminnene og hvordan god og nyskapende arkitektur tar dette på alvor.

Solbergtårnet knytter sammen tid og rom og setter Østfold inn i den store sammenhengen. Åpningen markerer en milepæl for å skape interesse for fylket og våre mange severdigheter. Men det er framtiden som er viktigst. Det er framover vi må sørge for at disse fantastiske stedene ivaretas, skjøttes, tilrettelegges og brukes på en god måte.

Lars Ole Klavestad
Landskapsarkitekt MNLA og rådgiver hos Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune

19.08.2010


<< Tilbake | Skriv ut side