Gårder og slekter i Borge og Torsnes bind 10


Torp Bruk fotografert i 1949.

Etter kontinuerlig jobbing, og utgivelse av 9 store bind av bokverket "Gårder og slekter i Borge og Torsnes", tok Gyldenstierne forlag fri i 2009. Det betyr nødvendigvis ikke at vi har ligget på latsiden. Høsten 2010 kommer nemlig bind 10 ut.

Boka tar for seg området Kjølstad, Sandem, søndre Torp og de nordøstre delene av Selbak. I år er det 100 år siden driften ved Torp Bruk ble startet opp. Opprettelsen av den store fabrikken betydde framvekst av et helt lokalsamfunn. Her er det mye spennende historie.

Som vanlig blir det en bok spekket med gamle bilder, tegninger, kart, historier og alt stoff knyttet til bygninger, slekter, personer, foreningsliv mm. Foruten Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm er Inger Thorbjørnsen fra Torp medforfatter av bind 10.

Se forøvrig Gyldenstierne forlags hjemmeside.

11.02.2010


<< Tilbake | Skriv ut side