ALLE FUGLER SMÅ DE ER til Göran Persson og Co


Tid for smörgås?

Torsdag og fredag sist uke ble Østfoldkonferansen arrangert i Sarpsborg. Da møttes fylkes viktigste næringslivsledere og politikere for å stake ut fremtidskursen. På torsdagen sto Kompetansefylket Østfold og Energi- og klimafylket Østfold på agendaen, mens hovedtemaet fredag var Infrastruktur, posisjon og mulighetsrom i Østfold.

Blant nærmere 50 foredragsholdere var kjente navn som Sveriges tidligere statsminister Göran Persson (bildet), samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, næringslivstoppene Svein Aaser og Osmund Ueland, samt fylkesmann Anne Enger og fylkesordfører Ole Haabeth.

Som en takk for innsatsen fikk alle foredragholderne utdelt hvert sitt eksemplar av den kjente boka "Alle fugler små de er" - som har aktualisert debatten omkring fylkets hittils ukjente dyreliv.

02.02.2010


<< Tilbake | Skriv ut side