Tre svenske akvarellmestere, del 1 - A. Zorn


Øverst: Sjøens akvarellmester. "Kapprodd" (1886). Deretter et bilde foran et selvportrett av mesteren. Videre ser vi atelieret i en tømmerbygning i hagen på Zorn-gården. Nederst er en rask skisse jeg selv lagde av det eventyrlige huset til kunstnerparet i Mora.

På tre påfølgende dager i sommer har vi besøkt tre av verdens fremste akvarellmalere. Om vi ikke har besøkt dem personlig har vi i alle fall avlagt deres hjem og samlinger et besøk. Merkelig nok kommer de alle tre fra et forholdsvis begrenset område i skogstraktene midt i Sverige. Ettersom det er akvarell jeg selv benytter i mine bilder var det tre svært inspirerende dager med beundring og nygjerrighet.

Gjennom tre artikler vil jeg her tegne et lite bilde av de tre og deres hjemplasser. Førstemann ut er Anders Zorn.

Anders Zorn (1860-1920) innledet sitt malerliv som akvarellist. I dette raske og lette mediet presterte han flotte verk som kunne konkurrere med de mest prisbelønte malerier i olje.

Han ble født i Mora, og like nedenfor Zorn-gården renner elven Hemulån. Nærheten til vannet var trolig grunnen til at vannets krusninger, bølger og blikk ble en viktig del av hans bilder. Han skaffet seg også et avsides atelier i skogen, Gopsmor. Her kunne han se rennende vann og høre fossens brus. I tillegg kjøpte han seg seilbåt og seilte hver sommer rundt Sveriges kyst.

Er det rart Zorn ble en uslåelig mester i å skildre vannflatene, krusningene og mangefargede virkninger? Det handler om vannets gjenskinn av rådende værforhold, strømninger og vannfall, men også om menneskets inntreden i naturen, slik som i de mange havnebildene.

Han anvendte samtlige av akvarellens muligheter og kombinerte dem også på varierende sett med akvarellpapirets særskilte strukturer

Etter hvert gikk Zorn mer og mer over til oljemalerier. Han ble blant annet en berømt portrettmaler som portretterte rike mennesker. Flere ganger var han over i Amerika og malte presidenter der. I 1888-95 var Zorn bosatt i Paris, men i 1896 flyttet han tilbake til hjemtraktene. Han var en mester i å utnytte mulighetene til å bli berømt og framgangsrik. For eksempel tok han det mer kunstneriske etternavnet til sin far, enda aldri traff ham.

Zorngården i Mora hører til Sveriges mest berømte kunstnerhjem. Bygningens historie går tilbake til 1886 da Anders Zorn skaffet seg en tomt inntil Mora kyrka. Hit flyttet han en liten tømmerstur som hadde stått på hans morfars gård. Med årene ble stua utvidet, særlig fordi han og kona Emma i 1896 slo seg ned Mora. Arbeidet med huset pågikk fram till 1910. Bygningens mest spektakulære rom er den ni meter høye vikinginspirerte salen i 2. etasje.

Det var Zorn selv som sto for husets utforming. Med stor idérikedom skapte han ett svært originalt hjem. Huset viser en frisk blandning av lokal tømmerstuekunst, datidens forestillinger om vikingtidens bosteder og engelsk villaarkitektur. Zorngården er et godt eksempel på den arkitektoniske friheten som kjennetegnet tiårene omkring 1900.

Gjennom sitt kunstnerskap ble Anders Zorn i levende live en av Sveriges rikeste personer. Han bygde opp et svært moderne hjem hvor det ikke manglet på noe. Det er et spennende syn sett med dagens øyne. I tillegg skaffet han seg en stor kunstsamling gjennom bytting og oppkjøp. Blant annet samlet han på rederinger av sitt forbilde Rembrandt. Utenfor huset er det en stor hage med en grusgang anlagt som et stort hjerte. Toppen av dette sees på skissen over.

I utkanten av hagen ble et eget museum for Zorns kunst innviet i 1939. Stedet er absolutt verdt et besøk.

21.07.2009


<< Tilbake | Skriv ut side