Et dypdykk i dødens historie


Vinterbilde av gravstøttene til soldater som forliste om bord på HMS ”India”. Det åtte tusen tonn tunge fartøyet ble senket av en torpedo avfyrt fra en tysk ubåt i Vestfjorden utenfor Bodø, søndag 8. august 1915. Av mannskapet på 340 mann omkom 120. 12 av dem ligger gravlagt på Krigskirkegården i Fredrikstad. (Foto: LOK).

Like bak Galgeberget, i ly av Kongsten forts gamle murer, ligger en fredelig inngjerdet plass omgitt av høye løvtrær. Her ligger Krigskirkegården i Fredrikstad. En kirkegård som ble etablert samtidig som den franske revolusjonen satte sitt preg på Europa.

Navnet vitner om en dramatisk fortid, og en liten vandring mellom gravminnene bekrefter fort denne antagelsen. Foruten en rekke gravminner etter personer med tilknytning til distriktet, befinner det seg her et stort antall krigsgraver med tilhørighet til noen av verdenshistoriens største drama både på land og til havs.

Godt hjulpet av naturkreftene kan man nesten høre historiens sus når vinden tar tak i løvtrærne som naturlig skjermer denne plassen hvor tidligere fiender ligger begravet side om side.

Selv om man kan bli litt forstyrret av larmen fra bilene som trafikkerer Habornveien like ved, påvirker ikke dette den spesielle følelsen av ro og høytidelighet som lett oppstår under en vandring på en kirkegård. Vi tar oss fram over små gressletter og grusganger, mens vi stillferdig leser på gravstøtter og plater.

En liten kirkegårdsvandring er også en liten reise gjennom historien, og bak de mange gravstøttene på Krigskirkegården skjuler det seg mange livshistorier fra generasjoner tilbake. Noen mer dramatiske enn andre. Her finnes også gravminnene til personer som har vært med på å prege byens historie opp i gjennom årene. Gravminnene i seg selv er også såpass mangeartede og forskjellige av utseende, at de i sum vitner om at dette er en kirkegård med bevarte graver fra ulike epoker.

Sammen med statsstipendiat i historie, Petter Ringen Johannesen, har jeg nettopp avsluttet arbeidet med en omfattende artikkel om dette spesielle stedet. Artikkelen blir en del av Fredrikstad Museums bok Mindre Alv, som kommer ut i november. Her nøster vi opp hele gravleggingshistorien i østre Fredrikstad, siden byen ble grunnlagt i 1567.

Vi ser på gravleggingsritualer, strukturene på kirkegården, symbolikk og gravminner. Gjennom kirkegården som kulturminne nøster vi i trådene til mange viktige personer og hendelser i byens historie. Helt spesiell er også historien til avdelingen med britiske, tyske og russiske krigsgraver fra 1. og 2. verdenskrig.

Arbeidet med artikkelen har pågått over et par år og har gitt et svært spennende dypdykk i liv og død, mysterier og symbolikk.

11.06.2009


<< Tilbake | Skriv ut side