Kulturhistorisk turkart over Fredrikstadmarka nord er klart

Med utgivelsen av de kulturhistoriske turkartene over turområdene omkring Fredrikstad har Fredrikstad Skiklubb tatt ansvaret for å gi byens befolkning nyttig lærdom om kulturminnene, naturen og friluftslivet. Etter fire vellykkede utgivelser er det femte kartet i den populære kartserien nå klart. Kartet dekker Fredrikstadmarka nord – og beskriver 100 nye spennende punkter som kan besøkes.

Kartet er å få tak i på Skihytta, i Fredrikstad Blads resepsjon, fra Fredrikstad Skiklubbs materialforvalter eller i enkelte Sparebankfilialer (f.eks. Rolvsøy). Det vil også bli profilert i forbindelse med Påskepostjakten på Skihytta 2. påskedag. Undertegnede har hatt oppdraget med å utarbeide kartet – et arbeid som har pågått det siste halve året.

Alle kartene bygger på samme lest. Målestokken er 1:10000, og i tillegg til ordinære kartdetaljer er kartet supplert med turløyper, lokale stedsnavn og en rekke ulike ikoner som forteller om utsiktspunkter, fornminner, kulturminner, rasteplasser, bålplasser, lavvoer, plassering av karttavler og parkeringsplasser. Gamle stenbruddsområder og grenser for naturreservat er også markert inn.

I tillegg til dette er det plukket ut 100 punkter som kan ha interesse for turgåere. Disse er gitt en forklarende tekst, som sammen med ikonene er plassert på kantene omkring kartet. Utvalget severdigheter spenner seg fra store trær, jettegryter, huler og utsiktspunkter til hustufter, torvmyrer, demninger, gravrøyser og gjengrodde løkker.

Kartet strekker seg fra Ambjørnrød og Veum sykehus nordover til veien mellom Nylende og Ørmen – og dekker hele markaområdet mellom Seutelva og Visterflo. Mens de fleste av byens borgere gjerne benytter den søndre delen av marka til sine søndagsturer, så er dette et område som er mindre benyttet. Det er det ingen grunn til.

Her finnes det mange spennende turmuligheter. Den dype Leiret-dalen med hustufter, gamle beitemarker og en svært frodig bekkevegetasjon er en skjult oase i marka. Et annet høydepunkt er Borgåsen med én av Østfolds flotteste bygdeborger og utsikt sørover Veumdalen. Sett bilen ved Gunnerød og gå de 1,5 kilometerne sørover gjennom skogen. Eller har du noen gang besøkt Tuneskipets funnsted ved Haugen gård på Rolvsøy? Neppe. Stedet hvor Norges første vikingskip ble utgravd i 1867 ligger vakkert til med utsikt over Visterflo.

Høyumfjellet lengst vest i marka er også verdt et besøk. Her ligger fire store gravrøyser fra bronsealderen på rekke og rad langs den gamle farleden i Seutelva. Nord på åsen kan du oppleve markas største jettegryter. På denne turen kan du også besøke den kjempemessige Kløftefurua som pryder kartets forside. Med sine to stammer er den helt spesiell, og ettersom den er kommunedele mellom Fredrikstad og Råde må den være svært gammel. Den er gitt nr. 1 på kartet, mens Skihytta, markas midtpunkt, har fått nummer 100.

Idéen til kartet kom fra hovedstyret i Fredrikstad Skiklubb, og med midler fra Sparebankstiftelsen DnB NOR lot kartet seg raskt realisere. Undertegnede ble engasjert på jobben etter samme mal som de fire andre kulturhistoriske kartene. Etter å ha løpt langturer i marka siden barnsben av har man selvsagt lagt merke til en rekke interessante detaljer som man ønsker å dele med seg.

I tillegg oppsøkte jeg omkring 30 grunneiere og andre interesserte i hele kartområdet. Slik ble lokale stedsnavn, viktige historieopplysninger og andre interessante forhold nedtegnet. Lokale stedsnavn som Skottet, Kyta, Stubre, Kleggeflauet, Gråbeinlena og Knuvle har trolig aldri blitt nedtegnet på kart før. Slik sett er denne typen arbeid også svært viktig for å ivareta lokal og utdøende kunnskap om marka. Alle de forespurte lot seg begeistret fortelle.

Kartet måler 100x63 cm, og 21x14 cm i brettet utgave. Format og grafisk utforming har samme mal som de fire andre kartene i serien. Det er også illustrert med tegninger og akvareller av undertegnede. Det er også tatt med tekstlig informasjon om Fredrikstad Skiklubb, friluftslivet og hvile hensyn man skal ta når man ferdes i naturen og marka.

De øvrige kulturhistoriske turkartene som er utarbeidet er Gressvikmarka (2003), Fredrikstadmarka sør (2006), Engelsviken-Manstad (2007) og Torsnes (2008). Alle disse er for øvrig utgitt i samarbeid med, og etter initiativ fra de ulike lokalsamfunnsutvalgene på disse stedene. Kartene har blitt satt stor pris på.

Neste prosjekt er de ytre delene av Onsøy med Øyenkilen, Slevik, Mærrapanna, Vikane, Onsøyknipen, Solbrekke og Vallhall. Utgivere her vil være Slevik lokalsamfunn i samarbeid med Skiklubben – med utgivelse i 2010. Kartene fungerer som en ny og spennende type turorientering som gir folk muligheten til å oppdage de underligste små hemmeligheter som skogen har å by på. God tur!

27.03.2009


<< Tilbake | Skriv ut side