Kart over Østfolds fornminner


Eksempel på kart som er utarbeidet til de nye skiltene. Dette viser helleristningsfeltene på Gullskår, Begby i Fredrikstad kommune. Kartene er lett forståelige og er bygd opp med ikoner og gjenkjennelige figurer.

Østfold fylkeskommune arbeider for tiden med et større tilretteleggingsprosjekt hvor elleve fornminneområder i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner får bedret skjøtsel, fornyet skilting og tilrettelegging for funksjonshemmede. I den forbindelse har jeg hatt oppdraget med å lage elleve detaljkart over fornminneområdene. Arbeidet med kartene, som blir en del av den nye skiltingen, er utført nå i vinter.

Fornminnene som Østfold fylkeskommune skal skilte gjennom "Oldtidsveien formidlingsprosjekt" er helleristnigsfeltene på Solberg og Hornnes, gravfeltene Gunnarstorp og Skinne, stenringenene på Hunn, gravhaugene på Hunn, helleristningene på Gullskår og ved Begby skole, Opstadfeltet, helleristningene ved Kalnes og Hafslund, samt Bjørnstadskipet.

17.03.2009


<< Tilbake | Skriv ut side