Kronikk: Solbergtårnets ringvirkninger


Solbergtårnet blir en høyst uvanlig rasteplass og en spennende innfallsport til distriktets kulturminner og landskap. Fredrikstad har her en unik mulighet til å knytte seg sterkere til E6 på en positiv måte. Illustrasjon: Saunders arkitektur.

Nedenfor kan du lese min kronikk i Fredriksstad Blad lørdag 21. februar – skrevet for å gi intensjonene med det planlagte Solbergtårnet den oppmerksomheten de fortjener. En tilsvarende kronikk, men vinklet mot Sarpsborgs gevinster, sto for øvrig på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad på fredag. Går alt etter planen er den høyst spesielle rasteplassen ferdig sommeren 2010.


SOLBERGTÅRNETS RINGVIRKNINGER

Når Solbergtårnet reises ved E6 i Skjeberg har Fredrikstad en unik mulighet til å knytte seg til landets innfartsåre. Det nye landemerket er av de beste eksempler på kulturbasert næring og offentlig samarbeid på tvers av faglige og kommunale grenser.

Foruten å være en spennende rasteplass skal Solbergtårnet pirre nysgjerrigheten til de veifarende, slik at de skal ta turen ut i vårt vakre kulturlandskap og oppleve de spektakulære kulturminnene i området med egne sanser.

Riksvei 110 mellom Solberg og Fredrikstad er den reneste opplevelsesreisen for både turister og lokalbefolkning. Her finnes helleristninger, stenringer, gravfelt og en festningsby; attraksjoner man ikke finner samlet noe annet sted. Vi har et uforløst potensial som nå ser ut til å få sin port og sin nøkkel.

Linjene kan trekkes tilbake til 1950-tallet da arkeologen og bysbarnet Erling Johansen begynte tilretteleggingen av fornminnene langs det han kalte Oldtidsveien.

I dag, over 50 år senere, er navnet på veistrekningen et velkjent begrep. De senere årene har Statens vegvesen plukket ut 18 veistrekninger i Norge til å bli Nasjonale turistveger som representerer det ypperste av norsk natur – naturlig nok ingen i det flate Østfold.

Vi har likevel ingen grunn til å skjemme oss så lenge vi har noe av det ypperste innen norske kulturminner. Og det er de Nasjonale turistvegene som har vært en viktig inspirasjonskilde til Solbergtårnet – å bygge et moderne, spennende landemerke ute i oldtidslandskapet.

Ikke for å bryte med omgivelsene, men for å vekke oppmerksomhet om hvilke spennende, historiske skatter dette området faktisk har å by på. Møtet mellom gammelt og nytt kan skape et særs vellykket uttrykk – en særegen møteplass ladet med symboler og budskap.

Arkitekten, canadiske Todd Saunders, ble hentet inn for å tegne anlegget nettopp fordi han har vist seg i stand til å lage spennende byggverk som bryter med folks tradisjonelle oppfatning av hva et byggverk er.

Blant annet har Saunders tegnet en spektakulær utsiktsplatting i Aurlandsdalen i Sogn og Fjordane, som har fått oppmerksomhet verden over.

Aviser og tidsskrifter har fattet enorm interesse for disse installasjonene som har blitt reist ute i landskapet gjennom turistvegprosjektet. Også Solbergtårnet har begynt å høste internasjonal oppmerksomhet allerede før det er bygget.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ble nylig portrettert i både Dagbladets lørdagsmagasin og fagtidsskriftet Arkitektnytt om denne typen satsninger: ”- Om folk fra andre land oppdager Norge gjennom norsk arkitektur og kultur, og lar seg begeistre, så har slike kultursatsninger virkninger også til andre samfunnsområder”.

Således vil Solbergtårnet være viktig for både reiseliv og bli en døråpner for å få de veifarende til å ta en avstikker fra motorveien. På E6 gjennom dette området farer mellom 20- og 30.000 biler hver eneste dag. Vi her i Østfold må vise at vi kan vi også – både for egen selvbevissthet og fram til resten av verden.

For Solbergtårnets del har arkitekten lagt fire viktige prinsipper til grunn for utformingen: 1. Det vertikale i kontrast til det horisontale, 2. Stillhet i kontrast til støy, 3. Langsomhet i kontrast til hurtighet, og 4. Det moderne i kontrast til fortid.

I det flate østfoldlandskapet så arkitekten med ett at man måtte reise noe i høyden for å skape den nødvendige oppmerksomheten rundt anlegget, men også for å gi de besøkende en opplevelse av det østfoldske kulturlandskapet med grønne jorder, spredte bondegårder, åkerholmer, helleristninger, gravfelt og gamle strandlinjer fra et nytt perspektiv.

Formidlingen av kulturminnene og landskapet vårt er hele veien integrert i arkitekturen. På utradisjonelt vis vil de besøkende bli konfrontert med både landskapsopplevelser og tidsbegrepet. Gjennom blant annet store, stemningsfylte fotografier tatt av de lokale fotografene Rolf Sørensen og Jørn Bøhmer Olsen, skal de veifarende bli pirret til å ta for eksempel de unike stenringene på Hunn, Begbymannen eller Gamlebyen i nærmere øyesyn.

Østfold fylkeskommune, i samarbeid med kommunene, gjennomfører samtidig et større tilretteleggingsprosjekt omkring selve fornminnefeltene, hvor universell utforming og bedret kunnskapsformidling har høyt fokus.

Også ved utformingen av det 28 meter høye Solbergtårnet og den tilhørende hagen er det i tråd med den nye plan- og bygningsloven lagt vekt på at alle skal få ta del i opplevelsene.

Solbergtårnet blir selve inngangsporten til oldtidsruta gjennom Fredrikstad og Sarpsborg. Ikke nok med det – det blir den eneste nye rasteplassen langs E6 gjennom Østfold og også noe av det første turistene møter når man ankommer landet.

For å sitere den engelske praktboken Contemporary Landscape Architecture, som nylig kom ut: ”This park will be the first thing one finds upon entering Nordic territory”. I denne boka er Solbergtårnet bredt presentert blant 50 bemerkelsverdige anlegg verden over.

Statens vegvesen er selve motoren i utbyggingen av Solbergtårnet. Uten E6-utvidelsen og vegvesenets store vilje til å få dette til, ville prosjektet vært vanskelig å gjennomføre.

Både for Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylke er dette en viktig satsning på kulturbasert næring, og et ledd i det å bli oppdaget langt utenfor våre egne grenser.

Tiltaket vil rett og slett ikke være mulig å realisere for hver enkelt av de fire samarbeidspartnerne Statens vegvesen, de to kommunene og fylkeskommunen, men gjennom et slikt prosjekt viser man at samarbeid nytter.

Solbergtårnet er nå nærmest ferdigprosjektert. I juni 2010 er forhåpentligvis landemerket ved inngangsporten til Oldtidsveien reist.

For Fredrikstads del vil man således knytte seg enda sterkere til E6. Tør man å satse – får man også resultater tilbake.

21.02.2009


<< Tilbake | Skriv ut side