Nytt kulturhistorisk turkart over Fredrikstadmarka nord


De store jettegrytene på toppen av Høyumfjellet lengst nordvest i Fredrikstadmarka er en godt bevart hemmelighet. Når de nå blir innmerket på kart blir naturminner som dette lettere å finne fram til for Fredrikstads befolkning.

For tiden er jeg i avslutningsfasen med et nytt kulturhistorisk turkart over den nordre delen av Fredrikstadmarka. Kartet skal utgis av Fredrikstad Skiklubb til påske og blir et flott hjelpemiddel for turgåere som ønsker nye spennende turmål i den minst benyttede delen av Fredrikstadmarka.

De siste par månedene har jeg drevet en storstilt jakt på kulturminner, naturfenomener og stedsnavn marka over. Grunneierne har vist stor velvillighet til å dele nyttig informasjon med seg. Særlig viktig er det å få bevart de mange gamle stedsnavnene som aldri tidligere har vært festet til noe kart.

Fredrikstad Skiklubb har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen for å utgi kartet. Det er det femte kulturhistoriske turkartet i denne serien. De fire første (Gressvikmarka, Fredrikstadmarka sør, Engelsviken-Manstad og Torsnes) har blitt utgitt i samarbeid med lokalsamfunnene. Mottakelsen har vært meget god, og i 2010 vil også et liknede kart over Øyenkilen, Slevik og Vikane i Onsøy være klart.

13.02.2009


<< Tilbake | Skriv ut side