Hvilket funn!


De nyoppdagede helleristninger fotografert med lang lukkertid og skyggebelysning i nattemørket. Bildene er fra det øverste partiet av berget og viser skip med mennesker som hever armene i været, dype skålgroper og fotsåler. Det er en helt spesiell opplevelse å finne noe slikt akkurat der man føler at berggrunnen skjuler noe (foto: LOK).

Å finne uoppdagede helleristninger er en helt spesiell opplevelse. De siste årene har jeg funnet fram til rundt 15 nye helleristningsfelt omkring på fjellskjær i Borge. I de ti siste årene har jeg blitt ekstra godt kjent med Årumfjella i nordre Borge - et utrolig spennende område når det gjelder bergkunst fra bronsealderen.

For noen få dager siden oppdaget jeg utrolig nok flere nye felt på én og samme dag. Prikken over i-en var funnet av et praktfullt helleristningsfelt i hagen på Bilett - merkelig nok en gård familien min drev på 1950-tallet. Etter at ristningsberget var lokalisert på dagtid, bar det tilbake i nattemørket med flomlys, fotoutstyr og tegnesaker. Regnvær og skyggebelysning sørget for ideelle forhold å se figurene i. Resten av historien kan du lese i dagens utgave av Fredriksstad Blad.

02.11.2008


<< Tilbake | Skriv ut side